Spennende fiske etter røye og ørret

I de lavereliggende vannene med blandede bestander og gode gyteforhold vil det vanligvis være godt med fisk av middels størrelse, – typisk 200- 400 gram.
 
Høyere oppe mot fjellet hvor gyteforholdene er vanskeligere og kanskje særlig i vann med rene ørretbestander vil antallet fisk være mindre, – men til gjengjeld vil man slike steder ofte finne den virkelig store fjellørreten. Fisk på mer enn 1 kg er ikke uvanlig.
Etter mange år med redusert beskatning er det i de senere årene satset på systematisk forvaltning slik at fisket igjen byr på spennende utfordringer og flotte opplevelse