Storviltjakt

Elgjakt

Firma Albert Collett har lange tradisjoner hva angår utleie av elgjakt.

Fra midten av 1970-tallet har imidlertid antallet fellingstillatelser økt gradvis fra år til år.

Dette innebærer at mer enn 25 jaktlag som har gleden av å få oppleve elgjakta på selskapets eiendommer, og man regner med at så mange som ca 120 storviltjegere har vært i aksjon.

 

Organisering i elgvald – jaktfelt

Elgjakten er organisert slik at eiendommen er inndelt i forskjellige jaktfelt, – på «fagspråket» omtales dette som elgvald.

Hvert jaktfelt vil normalt være på mellom 15.000 og 40.000 dekar avhengig av hva som representerer naturlige avgrensninger i forhold til jakt.

Det enkelte jaktlag vil disponere hvert sitt jaktfelt eller elgvald innenfor en avgrenset periode og med en definert jaktkvote.

Her er en oversikt over våre jaktfelt på Elg

 

Jaktlaget

Det vanligste er at 4 til 7 jegere går sammen om å danne et jaktlag som i fellesskap leier et elgvald med tilhørende fellingskvote for elg.

Jaktlaget går også gjerne sammen om anskaffelse av ulikt utstyr som det kan være praktisk å disponere i for-bindelse med elgjakt, det være seg slike ting som hund(er) og utstyr for terrengtransport av slakt.

Jaktlaget ledes av en jaktleder. Denne personen vil stå ansvarlig overfor Firmaet samt viltnemda mht. økonomiske og forvaltningsmessige spørsmål.

Jaktleders ansvar gjør det denne i de fleste jaktlag vil ha det avgjørende ord i forhold til avviklingen av selve jakten.

 

Kontakt oss på firmapost@collett.no for mere info