Opløelva

Opløelva 120

Opløelva renner gjennom tettstedet Salsbruket som ligger i Nærøy kommune. I den nederste delen av elva er det et betydelig innsig av laks som byr på spennende opplevelser for interesserte fiskere.

Den lakseførende strekningen ligger i flo- og fjæresonen. Fisket må derfor betegnes som et estuarfiske hvor strømforholdene vil avhenge av tidevannet. Selve vassdraget er regulert, noe som innebærer en forholdsvis jevn vannføring gjennom hele sommersesongen.

Den nederste delen av elva er forsøkt tilrettelagt for sportsfiske ved at det er etablert terskler som skaper fiskehøler og «stryk» i ulike varianter avhengig av flo eller fjære.

Ordinær fisketid vil i 2022 være fra 1. juni til og med den 15. september for hele Opløelva.

Forlenget fiske fra 16. september – 31. oktober

Et fiskekort gir kortholder fiskerett i Opløelva med en stang i et døgn for følgende tidsrom:
– I tidsrommet 15. mai til og med 14. september gjelder kortet fra kl. 12.00 på den første
dato nevnt på fiskekortet/ordrebekreftelse og fram til kl. 11.59 neste dag.
– I tidsrommet fra og med 15. september og frem til og med 31. oktober gjelder kortet
fra kl.00.00 og fram til kl. 23.59 på den første dato nevnt på fiskekortet-//ordrebekreftelsen

Bag-limit – mengden av villaks og ørret som kan taes opp av elva er begrenset til en døgn-
kvote på 1 sjøørret og 1 villaks. Fiskedøgnet følger kortdøgnet.
Det meste av laks som fiskes i Opløelva er oppdrettslaks, og for denne gjelder det ingen
begrensning mht døgnkvote.

Elvestua som ligger på elvekanten kan leies ved å kontakte Kafe Elgen pr telefon +47 948 10 694 eller pr epost zukost@seznam.zu. Zuzana som tar telefonen snakker bedre engelsk enn norsk.

Fiskeregler Opløelva 2023