Innlandsfiske

Spennende fiske etter røye og ørret

I de lavereliggende vannene med blandede bestander og gode gyteforhold vil det vanligvis være godt med fisk av middels størrelse, – typisk 200- 400 gram.

Høyere oppe mot fjellet hvor gyteforholdene er vanskeligere og kanskje særlig i vann med rene ørretbestander vil antallet fisk være mindre, – men til gjengjeld vil man slike steder ofte finne den virkelig store fjellørreten. Fisk på mer enn 1 kg er ikke uvanlig.

Etter mange år med redusert beskatning er det i de senere årene satset på systematisk forvaltning slik at fisket igjen byr på spennende utfordringer og flotte opplevelser.

Hva er vel bedre en stekt fjellørret på bålet !

… eller hva med å ha med seg en «AbuRøyk» – Nyfisket og varmrøkt ørret….. finnes det noe bedre…

Fiskekortenes gyldighetsområde varierer noe, se oversiktskart som viser soneområder for innlandsfiske

Sjekk fiskereglene for 2022 her

Kjøp fiskekort her