Om oss

UtmarksCompagniet tilbyr ulike produkter innenfor jakt, fiske og friluftsliv – og gjør alt for at nettopp du skal få et fint ferieminne å ta med hjem til hverdagen

UtmarksCompagniet er en salgs- og driftsorganisasjon for tilrettelagte produkter med utgangspunkt i naturbaserte opplevelser.

Med tilrettelgagt produkter menes her opplevelsespakker som inkluderer gode husvære som er varmet opp ved gjestens ankomst, noen steder med oppredde senger, et vertskap som møter gjestene, båter med bensin og motor samt nødvendige tillatelser og rettigheter til jakt, fiske og annen bruk av utmarka i forbindelse med oppholdet.
Vi kan også tilby varierende grad av guiding etter ønske fra gjestene,- eller forestå servering av alle måltider om dette skulle være ønskelig.

UtmarksCompagniet drives av Firma Albert Collett som er grunneier i Salområdet, og som har mer enn 100 års erfaring når det gjelder å tilby naturbaserte opplevelser.