Salvatnet


Bildet tatt fra Bjørkåsen ved Eiden Gård. Fotograf: Bodil Bergersen

Salvatnet ligger i området Salen, hvor stedsnavnet trolig stammer fra en nyere form av det gammelnorske navnet Salir eller Solr. Solr betyr mørk eller svart, og er trolig en referanse til det dype, mørke vatnet som er omgitt av bratte fjell. Derfor har vatnet mest trolig gitt navn til omgivelsene som er Salsnes, Salfjella, Salvika, Salmarka og Salsbruket, – og ikke omvendt. Salvatnet er en del av Salvassdraget. som også består av Hendeelva, Sakselva, Eidenelva, Helsåa som renner fra Helsåtjernet, Salelva som renner ut fra Skrøvstadvatnet og Skrøvstadelva, Ledsåkelva, samt flere små elver og bekker. Alle disse munner ut i Salvatnet.

Salvatnet har en dybde på hele 482 meter, og er dermed Norges og Europas nest dypeste innsjø. Høyde over havet er  9 meter og har utløpet i vest via Moelva, som renner over den vel en kilometer brede moreneryggen som skiller Salvatnet og Foldafjorden ved Salsnes. Innsjøen er 22 kilometer lang, eller 25 kilometer om en føyer til Kovafjorden i den nordøstlige delen av vassdraget. Salvatnet ligger i Salen i Namdalen, den nodre delen av Trøndelag.

Vannet har bestander av laks, sjøaure, fjellaure, røye, ål og trepigget stingsild. Røye er den dominerende arten, fulgt av aure og stingsild. Det finnes to hovedtyper av røye; en normalform som stort sett lever av plankton, og en dvergform som lever av bunndyr. Det spesielle med dvergrøya er at de blir kjønnsmodne som små, eldre fisk.

Du vil elske å besøke utmarksgårdene i Salen. Gårdene Hende, Saksen og Øvre Strømmen leies ut for kortidsleie. For leie, gå til bookingsidene her

Firma Albert Collett selger fiskekort for området, og kan kjøpes her.


Fotograf: Didrik Evensen