Jakt

Salen har i mer enn 100 år vært kjent for spennende jaktelg i Trøndelag. Noen av de aller største jakttrofeer fra elgjakt i Norge stammer fra nettopp dette området.

Mer info om storviltjakt klikk her

Mer info om Småviltjakt klikk her

Det største geviret er et fallhorn med 16 spir på en side,- og det antas således at elgen som felte dette hadde i alt 32 spir den aktuelle høsten. Den siste «storoksen» som ble skutt i Salen var en 28 spiring skutt i 1986, men nesten hvert eneste år skytes det dyr som er større enn 16 spir.

Elg 1

 

På deler av arealet finnes det også godt med rådyr som kan by på spennende stilljakt eller saktegående losende laushund. For interesserte jegere tilbys forskjellig tilretteleggingsgrad,- alt fra at jegerne må ordne seg selv til full tilrettelegging inklusive guiding samt bespisning og overnatting av høy standard