ÅREMÅLSHYTTER

Åremålshytter

En åremålshytte er et fritidshusvære du kan leie for flere år av gangen, og hvor du har anledning til å sette ditt peronlige preg på en hytte uten å måtte kjøpe den. 

De fleste av hyttene er tidligere skogstuer som gjerne er mellom 40 og 50 kvm. I tillegg kommer nødvendige uthus så som vedskjul og utedo. Noen av bygningene er imidlertid tidligere bolighus eller våningshus på småbruk som ikke lenger er i drift. Disse er gjerne mellom 70 og 150 kvm. De aller fleste av bygningene har en enkel stadard med arkitektur og interiør preget av 1950- og 1960- tallet. Det er bare et fåtall av bygningene som har innlagt strøm og/eller vann.

Åremålshyttene ligger med få unntak i naturskjønne omgivelser ved vann eller elv,- og de fleste ligger i god avstand fra annen bebyggelse. Avtaler om utleie av åremålshytter vil vanligvis ha en varighet av 3 til 5 år. Unntaksvis er det inngått avtaler med 10 års varighet ved utleie av hytter som krever meget omfattende restaurering. Tross den begrensede løpetid på avtalene nevnt ovenfor vil eksisterende leietakere normalt få fortrinnsrett ved eventuell videre utleie av den enkelte åremålshytte ut over den tid som er nevnt i kontrakten. Den årlige leien for åremålshytter vil normalt ligge mellom 5.000,- kroner og 15. 000,- kroner avhengig av størrelse, standard, vedlikeholdsbehov og beliggenhet.

Alle åremålshytter ligger slik til at de byr på muligheter for et aktivt friluftsliv.

Kontakt oss for å sjekke tilgangen på åremålshytter

firmapost@collet.no