Småviltjakt

Oversiktskart over våre jaktområder her.

Kjøp jaktkort her

 

Vi tilbyr også jakt av småvilt i våre områder. Jaktrype, skogsfugl, hare og rådyr. Dette fordelt på 27 ulike jaktterreng i Salen som ligger i Trøndelag.  Kortsalg og pris avhenger av om dere benytter hund eller ikke. Baglimit i 2020 er på 3 ryper.

Flotte områder med variert terreng, som passe for de fleste. Sammen med jaktkort, får du et kartutsnitt og jaktrapport.


Info:

Antall terreng:        27 forskjellige jaktfelt

Type vilt:                 Skogsfugl, rype, jerpe, hare, trost m.v.

Beliggenhet:          Fosnes kommune og Nærøy kommune i Ytre Namdal

Terrengstrørrelse: Mellom 2.000 og 50.000 dekar

Topografi:               Varierende fra flatt terreng til svært tungt terreng

Tilgjengelighet:     De fleste arealene nås via veg, noen kun til fots

Jaktform:                Valgfritt med eller uten hund, før 17.10 bare bruk av hund over kote høyde 150


Jaktsesong:

1. periode fra 10.09 til 15.09
2. periode fra 16.09 til 21.09
3. periode fra 17.10 til 23.12 (etter elgjakta er over)

Etter 1. november selges helge-kort 

Jaktkvote:

Bag limit for skogfugl og rype, – settes hvert år
For 2021 er det 3 ryper pr. jeger/døgn og 1 skogsfugl pr. jeger/døgn

Jaktregler og kvoter: klikk her

 

Ta gjerne kontakt med oss for mer info !

Telefon: 74 28 71 01

firmapost@collett.no