Salsbruket og Opløya

Firma Albert Collett eksisterer fortsatt og produserer vannkraft fra 4 kraftstasjoner i Opløvassdraget. De 4 kraftstasjonene er LiavatnLiafossUlefoss og Salsbruket. Sistnevnte er lokalisert der Salsbruket Tresliperi sto. Firmaets primære aktiviteter bortsett fra kraftproduksjon er jordbruk, skogbruk og utmarksnæring. Om lag 15 personer er fast ansatt i selskapet.
Firma Albert Collett driver også med naturbasert reiseliv, hvor naturopplevelser, jakt og fiske er hovedbeskjeftigelsen. På Salsbruket ligger Elgåa Apartment og Hjorten som huser folk som besøker stedet, og blir brukt i forbindelse med reiselivsaktiviteten i og omkring Salsbruket.

Dagligvarebutikken Coop Opløfjorden BA er den eneste næringen bortsett fra Firma Albert Collett som overlevde brannen i 1985. Samvirkelaget er stedets dagligvarebutikk som i tillegg til «smør og brød» har et utvidet vareutvalg innenfor sport og fritid, byggevarer og diverse husgeråd.

Etter brannen i 1985 ble det liten aktivitet på Salsbruket. En rekke tiltak ble prøvd satt i gang for å få til nye virksomheter. En hel del har lykkes med etableringen, og en av de største av dem er Mowi ASA Salsbruket, tidligere Marin Harvest, som er et settefiskanlegg med en produksjon på opptil 5 million smolt årlig. Anlegget er i dag et rent gjennomstrømmingsanlegg med 38 kar og benytter seg av vannet fra vassdraget Opløyelva. Dette er en av Salsbrukets største arbeidsplasser med ca 8 årsverk.

I kjølvannet av storbrannen ble firmaet Havbruk Service AS stiftet. Havbruk Service AS er et mekanisk verksted med havbruksnæringen, og kommuner som sine viktigste kunder. De sveiser og monterer utstyr til alt av settefiskanlegg, og utfører også delproduksjon, samt utleie av sertifiserte sveisere.

1980 ble en rik forekomst av kalk påvist i nærheten av Hestvika, ca. 10 km vest for Salsbruket. Selskapene AS Sydvaranger og AS Nicolay Buch hadde driftskonsesjon på uttak av kalkstein fra 1981. Konsesjonen ble senere overdratt til firmaet Norkalsitt AS som startet ordinær produksjon i 1996. Forekomsten er anslått til ca. 10 millioner tonn og kvaliteten er meget god.

Kystvinduer AS disponerer Industribygget på knapt 1000 kvm inne på det gamle industriområdet på Salsbruket. Her lager bedriften vedlikeholdsfrie vinduer og dører basert på profiler fra samarbeidspartneren Schüco. I tillegg skaffer de det som behøves av glass, låssystemer, vinterhager og solavskjerming.

Elgen kafe og pensjonat, drives i dag av Våt Drøm Havfiske. Bedriften tilbyr naturbaserte opplevelser i området Salsbruket primært til tsjekkere. Bedriften tilbyr overnatting med selvhushold og utleie av båter. Gjestene kan i tillegg få noe bistand m.a. til guiding etc.

Setran Hyttegrend ligger ca. 4 km vest for Salsbruket langs fylkesvei 776 og er spesialisert på gårds- og fiskeferie. De har i tillegg en besøksgård. Innehaver Frode Setran driver også et enkeltmannsforetak som bl.a. tilbyr tjenester som landskapsanalyser, skjøtselplan, prosjektering og mer.