Utbetaling av depositum

Når fisket er avsluttet kan dette skjemaet benyttes til å sende inn melding om at depositum innbetalt i forbindelse med kjøp av fiskekort ønskes utbetalt.

Melding om depositum skal sendes etter at alle fangstresultater er innrapportert på eget fangstregistreringsskjema. Det er viktig for oss og for forvaltningsmyndighetene av hensynet til forvaltningen av villaksen.