Statistikk arkivert

FANGSTSTATISTIKK
 Fangstdato  Navn  Sted Art Vekt (kg) Redskap Gjennutsatt?
07/13/2019 Gunnbjørn Bremset Salvatnet Aure 2,42 Sluk Nei
07.03.2019 Gunnbjørn Bremset Salvatnet Aure 1,3 Oter Nei
06/26/2019 Jacob Kongensgaard Andersen Annet Ørret nedre fossbekkvatnet 0,2-0,7 Flue og spinner 14 stk totalt, 8 stk gjenutsat
06.07.2019 Arve Aakvik Elgåvatnet ørret 1.45kg 5stk
06.09.2019 Gunnbjørn Bremset Salvatnet Aure 0,5 Sluk Ja
Aure 0,6 Sluk Ja
Aure 0,7 Sluk Ja
03.10.2019 Gunnbjørn Bremset Salvatnet Aure 0,45 Mark Nei
Aure 0,4 Mark Nei
06.01.2018 Audun Fosseng Storengvatna Ørett / røye Ca. 120 kg Spinner, sluk og flue Nei
07/17/2018 Kari Hestad Salvatnet Ørret 0,5 Stang Nei
Ørret 0,6 Stang Nei
07/17/2018 Kari Hestad Salvatnet Ørrey 0,75 Stang Nei
09/20/2018 Rolad Ottesen Annet Ørret 0.1 Garn Nei
Ørret 0.1 Garn Nei
Ørret 0.1 Garn Nei
Ørret 0.1 Garn Nei
Ørret 0.1 Garn Nei
Ørret 0.1 Garn Nei
Ørret 0.1 Garn Nei
Ørret 0.1 Garn Nei
Ørret 0.1 Garn Nei
Ørret 0.2 Garn Nei
Ørret 0.2 Garn Nei
Ørret 0.2 Garn Nei
Ørret 0.2 Garn Nei
Ørret 0.2 Garn Nei
Ørret 0.2 Garn Nei
Ørret 0.2 Garn Nei
Ørret 0.2 Garn Nei
Ørret 0.2 Garn Nei
Ørret 0.2 Garn Nei
Ørret 0.2 Garn Nei
Ørret 0.2 Garn Nei
Ørret 0.2 Garn Nei
Ørret 0.2 Garn Nei
Ørret 0.2 Garn Nei
Ørret 0.2 Garn Nei
Ørret 0.3 Garn Nei
Ørret 0.3 Garn Nei
Ørret 0.3 Garn Nei
Ørret 0.3 Garn Nei
Ørret 0.3 Garn Nei
08.03.2018 Arnt Storø Saksvatnet Ørret 1.0 Våtflue Nei
Ørret 0.7 Våtflue Nei
08.02.2018 Arnt Storø Saksvatnet Ørret 0.8 Våtflue Nei
Ørret 0.7 Våtflue Ja
Ørret 0.8 Våtflue Nei
08.01.2018 Arnt Storø Saksvatnet Ørret 0.7 Våtflue Ja
Ørret 0.8 Våtflue Ja
Ørret 0.8 Våtflue Ja
Ørret 0.1 Våtflue Ja
07/29/2018 Gunnbjørn Bremset Salvatnet Ørret 0.7 Sluk Ja
06.03.2017 Gunnbjørn Bremset Salvatnet Ørret 0.9 Sluk Nei
Ørret 0.9 Sluk Nei
06.01.2018 Audun Fosseng Storengvatna Ørret 0.1 Våtflue Ja
08/25/2017 Kjetil Byman Salvatnet Ørret 0.6 Sluk Ja
08.10.2017 Steve Westgård Salvatnet Ørret 01.feb Sluk Nei
08/20/2017 Juan Roald Carlos Ottesen Salvatnet Ørret 0.5 Sluk Nei
08.10.2017 Göran Olsson Salvatnet Ørret 01.jun Mark Nei
08.08.2017 Göran Olsson Salvatnet Ørret 01.mar Mark Nei
08.08.2017 Göran Olsson Salvatnet Ørret 1.0 Mark Nei
08.10.2017 Peter Hammerin Salvatnet Ørret 01.mai Mark Nei
08.10.2017 Jan Olsson Salvatnet Ørret 01.apr Mark Nei
08.08.2017 Jan Olsson Salvatnet Ørret 01.mar Mark Nei
08.10.2017 jesper Olsson Salvatnet Ørret 2.0 Mark Nei
08.08.2017 jesper Olsson Salvatnet Ørret 1.0 Sluk Nei
08/18/2017 ola Annet Ørret 0.7 Sluk Nei
Ørret 0.8 Sluk Nei
Ørret 0.8 Sluk Nei
Ørret 0.7 Sluk Nei
08.01.2017 Arnt Storø Saksvatnet Ørret 01.jan Tørrflue Nei
Ørret 1.0 Tørrflue Nei
Ørret 0.8 Tørrflue Ja
Ørret 0.9 Tørrflue Ja
Ørret 0.6 Tørrflue Ja
Ørret 1.0 Tørrflue Nei
Ørret 0.8 Våtflue Ja
Ørret 0.9 Våtflue Ja
Ørret 0.9 Tørrflue Nei
07.12.2017 Juan Roald Carlos Ottesen Salvatnet Ørret 0.4 Sluk Nei
Ørret 0.3 Sluk Nei
Ørret 0.5 Sluk Nei
06/29/2017 Mathias Leithe Haukø Storengvatna Røye 0.2 Sluk Ja
Ørret 0.5 Sluk Ja
07/30/2016 Birger Almås Salvatnet Ørret 01.jan Sluk Nei
Røye 0.5 Garn Nei
07/20/2016 Asle Tømmerstrand Salvatnet Ørret 0.9 Mark Nei
08.03.2016 John Ove Bråteng Saksvatnet Ørret 0.8 Tørrflue Nei
Ørret 0.7 Tørrflue Ja
08.02.2016 John Ove Bråteng Saksvatnet Ørret 0.7 Våtflue Ja
Ørret 0.7 Våtflue Ja
Ørret 0.8 Våtflue Nei
Ørret 0.6 Våtflue Ja
Ørret 0.9 Våtflue Ja
08.01.2016 John Ove Bråteng Saksvatnet Ørret 0.7 Tørrflue Ja
Ørret 0.7 Tørrflue Ja
Ørret 0.8 Tørrflue Ja
Ørret 0.8 Tørrflue Nei
Ørret 0.6 Tørrflue Ja
Ørret 0.8 Tørrflue Nei
08.01.2016 Arnt Storø Saksvatnet Ørret 0.8 Våtflue Ja
Ørret 0.9 Våtflue Ja
Ørret 1.0 Våtflue Ja
Ørret 0.7 Våtflue Ja
Ørret 0.9 Våtflue Ja
Ørret 01.jan Tørrflue Nei
Ørret 0.7 Tørrflue Nei
Ørret 0.8 Tørrflue Nei
Ørret 0.9 Tørrflue Nei
Ørret 1.0 Tørrflue Ja
Ørret 0.8 Tørrflue Ja
Ørret 0.8 Tørrflue Ja
Ørret 0.8 Tørrflue Ja
07/31/2016 Hermod Pettersen Salvatnet Ørret 01.mai Garn Ja