Anadrom

 Fangstdato FangststedFangstFiskeartVekt (gram)Fangstmetode (redskap)Er fisken satt ut igjen? (ja/nei)
06/22/2020Øvrige fiskekort
Fiskeart Vekt (gram) Fangstmetode (redskap) Er fisken satt ut igjen? (ja/nei)
Laks 2000 Sluk Nei
Sjøørret 1600 Sluk Nei
 • Laks
 • Sjøørret
 • 2000
 • 1600
 • Sluk
 • Sluk
 • Nei
 • Nei
08/26/2019Eiden Gård
Fiskeart Vekt (gram) Fangstmetode (redskap) Er fisken satt ut igjen? (ja/nei)
Laks 500 Stang Nei
 • Laks
 • 500
 • Stang
 • Nei
08/08/2019Eiden Gård
Fiskeart Vekt (gram) Fangstmetode (redskap) Er fisken satt ut igjen? (ja/nei)
Laks 700 Stang Nei
 • Laks
 • 700
 • Stang
 • Nei
08/08/2019Eiden Gård
Fiskeart Vekt (gram) Fangstmetode (redskap) Er fisken satt ut igjen? (ja/nei)
Laks 700 Stang Nei
 • Laks
 • 700
 • Stang
 • Nei
08/07/2019Eiden Gård
Fiskeart Vekt (gram) Fangstmetode (redskap) Er fisken satt ut igjen? (ja/nei)
Sjøørret 400 Oter Nei
 • Sjøørret
 • 400
 • Oter
 • Nei
08/17/2018
Fiskeart Vekt (gram) Fangstmetode (redskap) Er fisken satt ut igjen? (ja/nei)
Ørret Snitt 300 g. (Størst 600g) 25 stk Sluk og mark Fisk under 200 g
 • Ørret
 • Snitt 300 g. (Størst 600g) 25 stk
 • Sluk og mark
 • Fisk under 200 g
06/13/2018Opløelva
Fiskeart Vekt (gram) Fangstmetode (redskap) Er fisken satt ut igjen? (ja/nei)
Villaks 900 sluk Ja
 • Villaks
 • 900
 • sluk
 • Ja
11/24/2017Opløelva
Fiskeart Vekt (gram) Fangstmetode (redskap) Er fisken satt ut igjen? (ja/nei)
opddrettlaks 1100 mark nei
oppdrettlaks 1000 mark nei
oppdrettlaks 1500 mark nei
 • opddrettlaks
 • oppdrettlaks
 • oppdrettlaks
 • 1100
 • 1000
 • 1500
 • mark
 • mark
 • mark
 • nei
 • nei
 • nei
09/22/2017Opløelva
Fiskeart Vekt (gram) Fangstmetode (redskap) Er fisken satt ut igjen? (ja/nei)
laks 1000 mark nei
laks 1100 mark nei
laks 1300 mark nei
 • laks
 • laks
 • laks
 • 1000
 • 1100
 • 1300
 • mark
 • mark
 • mark
 • nei
 • nei
 • nei
09/22/2017Opløelva
Fiskeart Vekt (gram) Fangstmetode (redskap) Er fisken satt ut igjen? (ja/nei)
laks 1100 mark nei
laks 1000 mark nei
laks 3100 mark nei
laks 1600 mark nei
laks 1150 mark nei
 • laks
 • laks
 • laks
 • laks
 • laks
 • 1100
 • 1000
 • 3100
 • 1600
 • 1150
 • mark
 • mark
 • mark
 • mark
 • mark
 • nei
 • nei
 • nei
 • nei
 • nei
09/22/2017Opløelva
Fiskeart Vekt (gram) Fangstmetode (redskap) Er fisken satt ut igjen? (ja/nei)
Laks oppdrets 3100 Flue Nei
 • Laks oppdrets
 • 3100
 • Flue
 • Nei
09/08/2017Opløelva
Fiskeart Vekt (gram) Fangstmetode (redskap) Er fisken satt ut igjen? (ja/nei)
Oppdrettslaks 1700 Mark Nei
Oppdrettslaks 2700 sluk Nei
Oppdrettslaks 6100 Mark Nei
 • Oppdrettslaks
 • Oppdrettslaks
 • Oppdrettslaks
 • 1700
 • 2700
 • 6100
 • Mark
 • sluk
 • Mark
 • Nei
 • Nei
 • Nei
06/15/2017Opløelva
Fiskeart Vekt (gram) Fangstmetode (redskap) Er fisken satt ut igjen? (ja/nei)
ikke fangst. ikke fangst ikke fangst ikke fangst
 • ikke fangst.
 • ikke fangst
 • ikke fangst
 • ikke fangst
08/16/2017Opløelva
Fiskeart Vekt (gram) Fangstmetode (redskap) Er fisken satt ut igjen? (ja/nei)
laks 2,2 spinner nei
laks 2,6 spinner nei
laks 4,9 spinner nei
 • laks
 • laks
 • laks
 • 2,2
 • 2,6
 • 4,9
 • spinner
 • spinner
 • spinner
 • nei
 • nei
 • nei
05/15/2017Opløelva
Fiskeart Vekt (gram) Fangstmetode (redskap) Er fisken satt ut igjen? (ja/nei)
0 0 0 0
08/22/2016Øvrige fiskekort
Fiskeart Vekt (gram) Fangstmetode (redskap) Er fisken satt ut igjen? (ja/nei)
Laks 2410 Flue Nei
 • Laks
 • 2410
 • Flue
 • Nei
08/25/2016Opløelva
Fiskeart Vekt (gram) Fangstmetode (redskap) Er fisken satt ut igjen? (ja/nei)
Villaks 3530 sluk Nej
 • Villaks
 • 3530
 • sluk
 • Nej
02/02/2016
Fiskeart Vekt (gram) Fangstmetode (redskap) Er fisken satt ut igjen? (ja/nei)
Røye 360 mark ja
 • Røye
 • 360
 • mark
 • ja
02/01/2016Opløelva
Fiskeart Vekt (gram) Fangstmetode (redskap) Er fisken satt ut igjen? (ja/nei)
villaks 1000 flue ja
 • villaks
 • 1000
 • flue
 • ja
02/01/2016Opløelva
Fiskeart Vekt (gram) Fangstmetode (redskap) Er fisken satt ut igjen? (ja/nei)
ja ja ja ja
 • ja
 • ja
 • ja
 • ja
02/01/2016Opløelva
Fiskeart Vekt (gram) Fangstmetode (redskap) Er fisken satt ut igjen? (ja/nei)
ja 1000 flue ja
 • ja
 • 1000
 • flue
 • ja
02/01/2016Opløelva
Fiskeart Vekt (gram) Fangstmetode (redskap) Er fisken satt ut igjen? (ja/nei)
laks 1000 flue ja
 • laks
 • 1000
 • flue
 • ja
02/01/2016Opløelva
Fiskeart Vekt (gram) Fangstmetode (redskap) Er fisken satt ut igjen? (ja/nei)
Laks 123 Sluk jA
 • Laks
 • 123
 • Sluk
 • jA
02/02/2016Opløelva
Fiskeart Vekt (gram) Fangstmetode (redskap) Er fisken satt ut igjen? (ja/nei)
Laks 123 slup kanskje
 • Laks
 • 123
 • slup
 • kanskje
01/29/2016Hende Gård
Fiskeart Vekt (gram) Fangstmetode (redskap) Er fisken satt ut igjen? (ja/nei)
Laks 420 Sverd nei
 • Laks
 • 420
 • Sverd
 • nei
01/12/2016Opløelva
Fiskeart Vekt (gram) Fangstmetode (redskap) Er fisken satt ut igjen? (ja/nei)
Villaks 5432 Spade Delvis
 • Villaks
 • 5432
 • Spade
 • Delvis
 Fangstdato FangststedFangstFiskeartVekt (gram)Fangstmetode (redskap)Er fisken satt ut igjen? (ja/nei)