Spesialsone1

FangstdatoSpesialsone 1FiskeartVekt (gram)Fangstmetode (redskap)Er fisken satt ut igjen? (ja/nei)
08/21/2022
 • Sjøørret
 • 2 kg
 • mark
 • nei
08/03/2022
 • Sjøaure
 • 1100
 • Søuk
 • Nei
07/10/2022
 • Laks
 • Sjøaure
 • Sjøaure
 • 1400
 • 800
 • 1000
 • Sluk
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Nei
 • Nei
 • Nei
08/21/2021
 • Oppdrettslaks
 • Oppdrettslaks
 • Oppdrettslaks
 • 3,2
 • 5,0
 • 3,6
 • Sluk
 • Mark
 • Mark
 • Nei
 • Nei
 • Nei
07/23/2021
 • Sjøørret
 • Sjøørret
 • 0,4
 • 0,6
 • sluk
 • sluk
 • nei
 • nei
04/28/2021
 • brunørret
 • brunørret
 • brunørret
 • brunørret
 • brunørret
 • brunørret
 • brunørret
 • brunørret
 • brunørret
 • brunørret
 • brunørret
 • 200
 • 300
 • 300
 • 200
 • 200
 • 200
 • 250
 • 200
 • 200
 • 200
 • 200
 • garn
 • garn
 • garn
 • garn
 • garn
 • garn
 • garn
 • garn
 • garn
 • garn
 • garn
 • nei
 • nei
 • nei
 • nei
 • nei
 • nei
 • nei
 • nei
 • nei
 • nei
 • nei
06/06/2021
 • brunørret
 • brunørret
 • brunørret
 • brunørret
 • brunørret
 • brunørret
 • brunørret
 • 200
 • 200
 • 200
 • 200
 • 200
 • 200
 • 200
 • garn
 • garn
 • garn
 • garn
 • garn
 • oter
 • spinner
 • nei
 • nei
 • nei
 • nei
 • nei
 • nei
 • ja
06/06/2021
 • brunørret
 • brunørret
 • brunørret
 • brunørret
 • brunørret
 • brunørret
 • brunørret
 • 200
 • 200
 • 200
 • 200
 • 200
 • 200
 • 200
 • garn
 • garn
 • garn
 • garn
 • garn
 • oter
 • spinner
 • nei
 • nei
 • nei
 • nei
 • nei
 • nei
 • ja
06/22/2020
 • Laks
 • Sjøørret
 • 2000
 • 1600
 • Sluk
 • Sluk
 • Nei
 • Nei
08/26/2019
 • Laks
 • 500
 • Stang
 • Nei
08/08/2019
 • Laks
 • 700
 • Stang
 • Nei
08/08/2019
 • Laks
 • 700
 • Stang
 • Nei
08/07/2019
 • Sjøørret
 • 400
 • Oter
 • Nei
08/17/2018
 • Ørret
 • Snitt 300 g. (Størst 600g) 25 stk
 • Sluk og mark
 • Fisk under 200 g
06/13/2018
 • Villaks
 • 900
 • sluk
 • Ja
11/24/2017
 • opddrettlaks
 • oppdrettlaks
 • oppdrettlaks
 • 1100
 • 1000
 • 1500
 • mark
 • mark
 • mark
 • nei
 • nei
 • nei
09/22/2017
 • laks
 • laks
 • laks
 • 1000
 • 1100
 • 1300
 • mark
 • mark
 • mark
 • nei
 • nei
 • nei
09/22/2017
 • laks
 • laks
 • laks
 • laks
 • laks
 • 1100
 • 1000
 • 3100
 • 1600
 • 1150
 • mark
 • mark
 • mark
 • mark
 • mark
 • nei
 • nei
 • nei
 • nei
 • nei
09/22/2017
 • Laks oppdrets
 • 3100
 • Flue
 • Nei
09/08/2017
 • Oppdrettslaks
 • Oppdrettslaks
 • Oppdrettslaks
 • 1700
 • 2700
 • 6100
 • Mark
 • sluk
 • Mark
 • Nei
 • Nei
 • Nei
06/15/2017
 • ikke fangst.
 • ikke fangst
 • ikke fangst
 • ikke fangst
08/16/2017
 • laks
 • laks
 • laks
 • 2,2
 • 2,6
 • 4,9
 • spinner
 • spinner
 • spinner
 • nei
 • nei
 • nei
05/15/2017
08/22/2016
 • Laks
 • 2410
 • Flue
 • Nei
08/25/2016
 • Villaks
 • 3530
 • sluk
 • Nej
02/02/2016Stor Engan
 • Røye
 • 360
 • mark
 • ja
02/01/2016
 • villaks
 • 1000
 • flue
 • ja
02/01/2016
 • ja
 • ja
 • ja
 • ja
02/01/2016
 • ja
 • 1000
 • flue
 • ja
02/01/2016
 • laks
 • 1000
 • flue
 • ja
02/01/2016
 • Laks
 • 123
 • Sluk
 • jA
02/02/2016
 • Laks
 • 123
 • slup
 • kanskje
01/29/2016
 • Laks
 • 420
 • Sverd
 • nei
01/12/2016
 • Villaks
 • 5432
 • Spade
 • Delvis
FangstdatoSpesialsone 1FiskeartVekt (gram)Fangstmetode (redskap)Er fisken satt ut igjen? (ja/nei)