Mo elva

 Fangstdato Navn River PoolFiskeartVekt (kg)FangstmetodeGjennutsatt?
09/17/2020dag bThe Estuary
 • Oppdrettslaks
 • 3.4
 • Våtflue
 • Nei
09/15/2020dag bjørnar og tor vegardThe Estuary
 • Laks
 • Sjøørret
 • Laks
 • Laks
 • 2.0
 • 1.0
 • 2.4
 • 1.8
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Ja
 • Ja
 • Ja
 • Ja
09/14/2020tor vegardThe Estuary
 • Laks
 • 2.0
 • Våtflue
 • Ja
09/13/2020dag bjørnar og tor vegardThe Estuary
 • Oppdrettslaks
 • Oppdrettslaks
 • Oppdrettslaks
 • Laks
 • Oppdrettslaks
 • 1.8
 • 1.8
 • 1.4
 • 1.8
 • 5.0
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Nei
 • Nei
 • Nei
 • Ja
 • Nei
09/12/2020tor vegardThe Estuary
 • Oppdrettslaks
 • 6.0
 • Våtflue
 • Nei
09/12/2020dag bThe Estuary
 • Oppdrettslaks
 • Oppdrettslaks
 • Laks
 • Oppdrettslaks
 • 4.4
 • 4.6
 • 2.8
 • 3.6
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Nei
 • Ja
 • Nei
 • Nei
08/29/2020dag bSawmill Fall
 • Laks
 • 2.0
 • Våtflue
 • Ja
08/29/2020dag bSawmill Fall
 • Laks
 • 2.4
 • Våtflue
 • Nei
08/28/2020mariusThe Estuary
 • Laks
 • 0.8
 • Våtflue
 • Ja
08/28/2020dag bThe Estuary
 • Sjøørret
 • 0.8
 • Våtflue
 • Ja
08/28/2020egilLower Oscar
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Ja
08/28/2020christianThe Estuary
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Ja
08/28/2020kyrreAlbert´s Pool
 • Laks
 • 2.2
 • Våtflue
 • Ja
08/27/2020egilThe Estuary
 • Sjøørret
 • 2.2
 • Våtflue
 • Nei
08/27/2020christianThomas´Run
 • Sjøørret
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
08/27/2020jan erikLower Baron
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Ja
08/27/2020egilLower Baron
 • Laks
 • 3.8
 • Våtflue
 • Nei
08/27/2020dag bTrygve´s Pool
 • Laks
 • 2.4
 • Våtflue
 • Ja
08/27/2020egilLower Baron
 • Laks
 • Laks
 • 1.2
 • 1.8
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Ja
 • Ja
08/27/2020christianThe Estuary
 • Laks
 • 2.0
 • Våtflue
 • Nei
08/26/2020dag bBig Pool
 • Laks
 • 2.6
 • Våtflue
 • Nei
08/26/2020kyrreThe Estuary
 • Laks
 • 1.8
 • Våtflue
 • Nei
08/26/2020christianThe Estuary
 • Laks
 • Sjøørret
 • Laks
 • 1.4
 • 1.0
 • 1.6
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Ja
 • Ja
 • Nei
08/25/2020egilThe Estuary
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Ja
08/25/2020christianLower Baron
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Ja
08/25/2020dag bAlbert´s Pool
 • Laks
 • 4.0
 • Våtflue
 • Nei
08/25/2020egilLower Dam
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
08/24/2020dag bTrygve´s Pool
 • Laks
 • Laks
 • Laks
 • Laks
 • 1.8
 • 1.6
 • 1.4
 • 1.2
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Ja
 • Ja
 • Ja
 • Ja
08/24/2020mariusThe Estuary
 • Oppdrettslaks
 • 4.0
 • Våtflue
 • Nei
08/24/2020mariusUpper Dam
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Nei
08/24/2020egilThe Estuary
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Nei
08/24/2020dag bThe outlet
 • Sjøørret
 • Laks
 • Oppdrettslaks
 • 3.0
 • 1.4
 • 1.0
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Ja
 • Ja
 • Nei
08/24/2020dag bAlbert´s Pool
 • Laks
 • Laks
 • Laks
 • 1.2
 • 1.8
 • 1.6
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Ja
 • Ja
 • Ja
08/24/2020kyrreThe Estuary
 • Laks
 • Laks
 • 2.6
 • 2.0
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Ja
 • Ja
08/24/2020egilSawmill Fall
 • Laks
 • Laks
 • Laks
 • 1.4
 • 1.4
 • 1.2
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Ja
 • Ja
 • Ja
08/24/2020egilTrygve´s Pool
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Ja
08/23/2020dag bThe Estuary
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Ja
08/23/2020christianLower Oscar
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
08/23/2020jan erikSawmill Fall
 • Laks
 • 2.0
 • Våtflue
 • Ja
08/22/2020karinArthur´s Pool
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
08/19/2020henrikAlbert´s Pool
 • Laks
 • 2.2
 • Sluk
 • Nei
08/19/2020henrikBig Pool
 • Sjøørret
 • 1.6
 • Sluk
 • Nei
08/19/2020espenAlbert´s Pool
 • Sjøørret
 • 0.6
 • Sluk
 • Nei
08/18/2020henrikBig Pool
 • Laks
 • 1.2
 • Sluk
 • Nei
08/14/2020raBig Pool
 • Laks
 • 1.2
 • Sluk
 • Nei
08/13/2020raBig Pool
 • Laks
 • 0.4
 • Sluk
 • Ja
08/15/2020holstThe Estuary
 • Laks
 • 0.8
 • Våtflue
 • Nei
08/13/2020holstThe Estuary
 • Laks
 • 1.6
 • Våtflue
 • Nei
08/13/2020karlLower Oscar
 • Laks
 • 1.6
 • Våtflue
 • Nei
08/14/2020torThe Estuary
 • Sjøørret
 • 0.8
 • Sluk
 • Nei
08/14/2020ronnyThe Estuary
 • Laks
 • 2.0
 • Våtflue
 • Nei
08/14/2020pålThe Estuary
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Nei
08/13/2020torAxel´s Pool
 • Laks
 • 4.2
 • Våtflue
 • Nei
08/14/2020fredrikSawmill Fall
 • Laks
 • Laks
 • 1.4
 • 1.4
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Nei
 • Nei
08/13/2020mariusThe Estuary
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
08/13/2020jonThe Estuary
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
08/13/2020jonThe Estuary
 • Sjøørret
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
08/14/2020pålThe Estuary
 • Sjøørret
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
08/13/2020ronnyBig Pool
 • Sjøørret
 • 2.0
 • Våtflue
 • Nei
08/14/2020hansThe Estuary
 • Laks
 • 4.0
 • Våtflue
 • Nei
08/13/2020hansThe Estuary
 • Laks
 • 2.0
 • Våtflue
 • Nei
08/13/2020ronnyThe Estuary
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
08/13/2020pålThe Estuary
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Nei
08/12/2020raThe Estuary
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Nei
08/12/2020RonnyLower Baron
 • Laks
 • Sjøørret
 • 1.4
 • 0.8
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Nei
 • Nei
08/12/2020karlThe Estuary
 • Laks
 • 1.6
 • Våtflue
 • Nei
08/12/2020christopherThe Estuary
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
08/12/2020pålLower Baron
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Nei
08/12/2020Bendik StokkanLower Oscar
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
08/12/2020oskarThe Estuary
 • Laks
 • 3.0
 • Sluk
 • Nei
08/11/2020torgeirThe Estuary
 • Laks
 • 1.0
 • Sluk
 • Nei
08/11/2020larsLower Oscar
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
08/11/2020pålEmil´s Pool
 • Laks
 • 3.6
 • Våtflue
 • Nei
08/11/2020olaBig Pool
 • Oppdrettslaks
 • 4.8
 • Våtflue
 • Nei
08/11/2020olaSawmill Fall
 • Sjøørret
 • 0.4
 • Våtflue
 • Ja
08/11/2020olaThe Estuary
 • Laks
 • 1.2
 • Mark
 • Nei
08/11/2020oskarAlbert´s Pool
 • Laks
 • 1.0
 • Sluk
 • Nei
08/11/2020dagThe Estuary
 • Laks
 • 1.2
 • Sluk
 • Nei
08/11/2020bjørnBig Pool
 • Sjøørret
 • 1.0
 • Sluk
 • Ja
08/11/2020bjørnEmil´s Pool
 • Laks
 • 3.4
 • Våtflue
 • Nei
08/10/2020oskar|Big Pool
 • Laks
 • 1.0
 • Sluk
 • Nei
08/10/2020bjørnBig Pool
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Ja
08/10/2020bjørnLower Oscar
 • Laks
 • 3.8
 • Våtflue
 • Nei
08/10/2020viggoLower Oscar
 • Laks
 • 2.0
 • Våtflue
 • Nei
08/10/2020pålAlbert´s Pool
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
08/10/2020dagThe Estuary
 • Laks
 • 1.2
 • Sluk
 • Nei
08/10/2020olaThe Estuary
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Ja
08/10/2020olaSawmill Fall
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
08/09/2020larsLower Oscar
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
08/09/2020pålAlbert´s Pool
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
08/09/2020OSKARBig Pool
 • Laks
 • 1.0
 • Sluk
 • Nei
08/09/2020viggoBig Pool
 • Sjøørret
 • 0.6
 • Sluk
 • Nei
08/07/2020nilsAlbert´s Pool
 • Laks
 • 1.8
 • Våtflue
 • Nei
08/07/2020bentBig Pool
 • Laks
 • Sjøørret
 • 1.0
 • 0.6
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Nei
 • Nei
08/07/2020VildeSawmill Fall
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Nei
08/07/2020andersLower Baron
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Nei
08/07/2020agnarLower Baron
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
08/07/2020metteLower Baron
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
08/06/2020bentLower Oscar
 • Laks
 • 2.0
 • Våtflue
 • Nei
08/06/2020anneThe Estuary
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
08/06/2020andersAxel´s Pool
 • Laks
 • Laks
 • Laks
 • Laks
 • Sjøørret
 • 1.2
 • 1.2
 • 1.6
 • 1.6
 • 0.6
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Ja
 • Ja
 • Ja
 • Nei
 • Nei
08/06/2020torsteinLower Baron
 • Laks
 • 2.2
 • Våtflue
 • Nei
08/06/2020bentAxel´s Pool
 • Sjøørret
 • 0.6
 • Våtflue
 • Nei
08/06/2020stenLower Baron
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Nei
08/06/2020andersLower Oscar
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Ja
08/05/2020andersBig Pool
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
08/05/2020bentThe Estuary
 • Laks
 • 3.0
 • Våtflue
 • Nei
08/05/2020stenThe Estuary
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
08/05/2020wilhelmsenLower Baron
 • Sjøørret
 • Sjøørret
 • Sjøørret
 • 0.6
 • 0.6
 • 0.4
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Ja
 • Nei
 • Nei
08/05/2020carlAxel´s Pool
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Ja
08/05/2020nilsLower Baron
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
08/04/2020anneUpper Oscar
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
08/04/2020torsteinLower Baron
 • Laks
 • 1.6
 • Våtflue
 • Nei
08/04/2020andersEmil´s Pool
 • Laks
 • Laks
 • 1.0
 • 2.6
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Ja
 • Nei
08/04/2020håkonLower Baron
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
08/03/2020bentLower Oscar
 • Laks
 • 1.8
 • Våtflue
 • Nei
08/03/2020stenThe Estuary
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Nei
08/03/2020torsteinSawmill Fall
 • Laks
 • 0.8
 • Våtflue
 • Nei
08/03/2020ANDERSThe Estuary
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Nei
08/02/2020AndersLower Oscar
 • Laks
 • Laks
 • 1.4
 • 1.4
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Nei
 • Ja
08/01/2020Theodor GuldvikTrygve´s Pool
 • Laks
 • Laks
 • Laks
 • Laks
 • Laks
 • Laks
 • 1.4
 • 1.0
 • 1.0
 • 1.6
 • 1.4
 • 1.0
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Ja
 • Ja
 • Ja
 • Ja
 • Ja
 • Ja
07/31/2020Vegard OvesenLower Baron
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Ja
07/29/2020Enzo bEmil´s Pool
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
07/26/2020FossengThe Estuary
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
07/27/2020larsThe Estuary
 • Laks
 • 2.8
 • Våtflue
 • Nei
07/27/2020HaraldTrygve´s Pool
 • Laks
 • 1.8
 • Våtflue
 • Nei
07/27/2020Ole HTrygve´s Pool
 • Laks
 • 1.6
 • Våtflue
 • Ja
07/27/2020Ole HTrygve´s Pool
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Nei
07/26/2020jørnThe Estuary
 • Laks
 • 2.8
 • Våtflue
 • Nei
07/27/2020HaraldThe Estuary
 • Sjøørret
 • Laks
 • 1.2
 • 2.0
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Nei
 • Ja
07/26/2020Ole HTrygve´s Pool
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Nei
07/24/2020arneThe Estuary
 • Sjøørret
 • 0.8
 • Sluk
 • Nei
07/24/2020williamThe Estuary
 • Laks
 • Laks
 • 1.0
 • 1.8
 • Sluk
 • Sluk
 • Nei
 • Nei
07/24/2020perSawmill Fall
 • Laks
 • Laks
 • 3.0
 • 1.4
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Nei
 • Nei
07/23/2020perBig Pool
 • Laks
 • Laks
 • Sjøørret
 • 1.6
 • 1.0
 • 2.0
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Nei
 • Ja
 • Nei
07/24/2020janSawmill Fall
 • Laks
 • Laks
 • 0.8
 • 0.8
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Ja
 • Nei
07/22/2020williamBig Pool
 • Laks
 • Sjøørret
 • Sjøørret
 • Laks
 • 2.8
 • 2.0
 • 1.4
 • 2.0
 • Sluk
 • Sluk
 • Sluk
 • Sluk
 • Nei
 • Nei
 • Nei
 • Ja
07/23/2020Smith gruppeThe outlet
 • Sjøørret
 • Sjøørret
 • Laks
 • Laks
 • Laks
 • Laks
 • 2.4
 • 1.4
 • 1.2
 • 1.4
 • 1.2
 • 1.8
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Nei
 • Nei
 • Nei
 • Nei
 • Nei
 • Nei
07/22/2020trondEmil´s Pool
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Nei
07/22/2020williamSawmill Fall
 • Sjøørret
 • 1.4
 • Sluk
 • Nei
07/22/2020williamThe Estuary
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
07/22/2020erikLower Oscar
 • Laks
 • 2.0
 • Våtflue
 • Nei
07/22/2022trulsBig Pool
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
07/22/2020tomLower Baron
 • Laks
 • Laks
 • 1.6
 • 0.6
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Nei
 • Ja
07/22/2020tomLower Baron
 • Laks
 • Laks
 • 1.6
 • 0.6
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Nei
 • Ja
07/22/2020janLower Oscar
 • Laks
 • 3.4
 • Våtflue
 • Nei
07/21/2020erikThe Estuary
 • Laks
 • 2.4
 • Sluk
 • Nei
07/21/2020PerAxel´s Pool
 • Laks
 • 7.2
 • Våtflue
 • Nei
07/21/2020PerAxel´s Pool
 • Laks
 • 7.2
 • Våtflue
 • Nei
07/19/2020Thomas GuldvikTrygve´s Pool
 • Laks
 • 3.0
 • Våtflue
 • Ja
07/19/2020Thomas GuldvikArthur´s Pool
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Ja
07/20/2020Kaare SheteligLower Baron
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Ja
07/20/2020kaare SheteligSawmill Pool
 • Laks
 • 6.8
 • Våtflue
 • Nei
07/20/2020Per PlatonThe outlet
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
07/20/2020Per PlatonUpper Oscar
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Ja
07/20/2020Per PlatonUpper Oscar
 • Laks
 • 1.6
 • Våtflue
 • Ja
07/19/2020Per PlatonUpper Oscar
 • Laks
 • 2.0
 • Våtflue
 • Ja
07/18/2020Julian GuldvikSawmill Pool
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
07/18/2020Even GuldvikSawmill Pool
 • Laks
 • 3.2
 • Våtflue
 • Nei
07/18/2020Thomas GuldvikLower Baron
 • Laks
 • 2.4
 • Våtflue
 • Nei
07/17/2020Stein StormThe Estuary
 • Laks
 • 2.0
 • Våtflue
 • Ja
07/17/2020Stein StormLower Baron
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Ja
07/16/2020Stein StormThe Estuary
 • Laks
 • 1.6
 • Våtflue
 • Ja
07/16/2020Stein StormThe Estuary
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Ja
07/17/2020Stein StormThe Estuary
 • Laks
 • 0.2
 • Våtflue
 • Ja
07/17/2020SverreLower Baron
 • Sjøørret
 • 0.8
 • Våtflue
 • Ja
07/17/2020SverreLower Dam
 • Laks
 • 1.6
 • Våtflue
 • Ja
07/17/2020Maren PausLower Baron
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
07/17/2020Maren PausThe Estuary
 • Laks
 • 0.8
 • Våtflue
 • Ja
07/17/2020Maren PausThe Estuary
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
07/17/2020SverreSawmill Pool
 • Laks
 • 1.6
 • Våtflue
 • Nei
07/17/2020SverreLower Oscar
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Ja
07/16/2020SverreThe Estuary
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Nei
07/16/2020LaizetLower Oscar
 • Sjøørret
 • 0.6
 • Våtflue
 • Ja
07/16/2020LaizetThe Estuary
 • Laks
 • 1.8
 • Våtflue
 • Nei
07/16/2020Elisabeth PausSawmill Pool
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Ja
07/16/2020SverreLower Baron
 • Laks
 • 1.6
 • Våtflue
 • Ja
07/16/2020SverreLower Oscar
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
07/16/2020StineLower Oscar
 • Laks
 • 0.2
 • Våtflue
 • Ja
07/16/2020LaizetSawmill Pool
 • Laks
 • 1.6
 • Våtflue
 • Ja
07/16/2020LaizetLower Baron
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Ja
07/16/2020LaizetLower Oscar
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Ja
07/15/2020LaizetLower Oscar
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Ja
07/15/2020LaizetLower Oscar
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Ja
07/15/2020LaizetLower Oscar
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Ja
07/15/2020LaizetLower Oscar
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Ja
07/15/2020AlexandraThe Estuary
 • Laks
 • 1.2
 • Sluk
 • Ja
07/15/2020AnneThe Estuary
 • Laks
 • 1.4
 • Sluk
 • Nei
07/15/2020AlexandraThe Estuary
 • Laks
 • 2.0
 • Sluk
 • Nei
07/15/2020SverreSawmill Pool
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
07/15/2020MarenThe Estuary
 • Laks
 • 3.8
 • Våtflue
 • Nei
07/15/2020LaizetSawmill Pool
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Nei
07/15/2020Stein StormThe Estuary
 • Laks
 • 9.2
 • Våtflue
 • Nei
07/14/2020Lena FarstadThe Estuary
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Ja
07/14/2020Lena FarstadUpper Oscar
 • Laks
 • 0.2
 • Våtflue
 • Nei
07/14/2020Tom FarstadThe Estuary
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Nei
07/13/2020Tom FarstadLower Oscar
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
07/14/2020Stein StormThe Estuary
 • Laks
 • 5.4
 • Våtflue
 • Nei
07/14/2020Stein StormThe Estuary
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Ja
07/14/2020Elisabeth PausLower Baron
 • Laks
 • 3.2
 • Våtflue
 • Nei
07/14/2020ToneSawmill Pool
 • Laks
 • 0.8
 • Sluk
 • Nei
07/13/2020SverreThe Estuary
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Ja
07/13/2020SverreThe Estuary
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Ja
07/13/2020SverreThe Estuary
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Nei
07/14/2020PierreThe Estuary
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
07/14/2020AnneThe Estuary
 • Laks
 • 2.0
 • Sluk
 • Nei
07/13/2020Elisabeth PausThe Estuary
 • Oppdrettslaks
 • 7.2
 • Våtflue
 • Nei
07/14/2020Stein StormThe Estuary
 • Laks
 • 1.6
 • Våtflue
 • Ja
07/13/2020Stein StormThe Estuary
 • Laks
 • 4.4
 • Våtflue
 • Nei
07/12/2020Stein StormThe Estuary
 • Laks
 • 1.6
 • Våtflue
 • Ja
07/13/2020Stein StormThe Estuary
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Ja
07/13/2020Stein StormThe Estuary
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Ja
07/13/2020PierreSawmill Pool
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
07/13/2020AlexandraThe Estuary
 • Laks
 • 1.2
 • Sluk
 • Nei
07/13/2020Maren PausAxel´s Pool
 • Laks
 • 2.2
 • Våtflue
 • Nei
07/13/2020LindaSawmill Pool
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
07/13/2020Stein StormLower Baron
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Ja
07/13/2020Stein StormLower Baron
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Ja
07/13/2020Stein StormLower Baron
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Ja
07/13/2020Stein StormLower Baron
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Ja
07/12/2020LaizetAxel´s Pool
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Ja
07/12/2020LaizetLower Baron
 • Laks
 • 2.2
 • Våtflue
 • Nei
07/12/2020Stein StormThe Estuary
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Ja
07/12/2020Stein StormThe Estuary
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Ja
07/12/2020Stein StormThe Estuary
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Ja
07/12/2020Stein StormThe Estuary
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Ja
07/12/2020Stein StormThe Estuary
 • Laks
 • 2.6
 • Våtflue
 • Nei
07/12/2020SverreThe Estuary
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Ja
07/12/2020SverreBig Pool
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Ja
07/12/2020SverreLower Baron
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Ja
07/12/2020SverreSawmill Pool
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
07/11/2020Knut LoteThe Estuary
 • Laks
 • 1.6
 • Våtflue
 • Nei
07/10/2020Knut LoteUpper Oscar
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Nei
07/11/2020Knut LoteBig Pool
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
07/11/2020FredrikUpper Oscar
 • Laks
 • 8.4
 • Våtflue
 • Nei
07/09/2020UlfLower Baron
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
07/09/2020ErlingLower Baron
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Nei
07/10/2020DagThe Estuary
 • Laks
 • 0.2
 • Våtflue
 • Nei
07/10/2020DagBig Pool
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
07/10/2020FredrikThe Estuary
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
07/08/2020Truls KrogsrudSawmill Pool
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Nei
07/08/2020FredrikLower Oscar
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Nei
07/07/2020knutThe Estuary
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Nei
07/07/2020FredrikBig Pool
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Nei
07/07/2020FredrikSawmill Pool
 • Oppdrettslaks
 • 3.0
 • Våtflue
 • Nei
07/05/2020PerThe Estuary
 • Sjøørret
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
07/05/2020perThe Estuary
 • Laks
 • 1.6
 • Våtflue
 • Nei
07/06/2020KnutThe Estuary
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Nei
07/06/2020KnutThe Estuary
 • Sjøørret
 • 1.4
 • Våtflue
 • Nei
07/06/2020DagLower Oscar
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
07/05/2020KnutEmil´s Pool
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
07/04/2020Svein EggenSawmill Pool
 • Laks
 • 13.0
 • Våtflue
 • Nei
07/04/2020Morten LundLower Oscar
 • Laks
 • 2.0
 • Våtflue
 • Ja
07/04/2020Morten LundLower Oscar
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Ja
07/04/2020Morten LundLower Oscar
 • Laks
 • 1.6
 • Våtflue
 • Nei
07/04/2020John ErikThe Estuary
 • Laks
 • 4.6
 • Våtflue
 • Nei
07/03/2020John ErikThe Estuary
 • Laks
 • 1.8
 • Våtflue
 • Nei
07/04/2020Per OlavThe Estuary
 • Laks
 • 0.4
 • Våtflue
 • Ja
07/03/2020Per OlavSawmill Pool
 • Laks
 • 1.6
 • Våtflue
 • Nei
07/02/2020Per OlavTrygve´s Pool
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
07/02/2020TaraldThe Estuary
 • Laks
 • 3.4
 • Våtflue
 • Nei
07/02/2020TaraldThe Estuary
 • Laks
 • 1.6
 • Våtflue
 • Nei
07/02/2020Per OlavThe Estuary
 • Laks
 • 0.8
 • Våtflue
 • Ja
07/02/2020MayThe Estuary
 • Laks
 • 2.4
 • Våtflue
 • Nei
07/01/2020Anne Toril EggenThe Estuary
 • Laks
 • 2.6
 • Våtflue
 • Nei
07/01/2020Svein EggenTrygve´s Pool
 • Laks
 • 2.6
 • Våtflue
 • Nei
07/01/2020Svein EggenLower Baron
 • Sjøørret
 • 0.8
 • Våtflue
 • Ja
06/30/2020Wenche DybvadsskogThe Estuary
 • Laks
 • 1.6
 • Våtflue
 • Ja
06/30/2020Wenche DybvadsskogThe Estuary
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
06/30/2020Bjørn DybvasskogThe Estuary
 • Laks
 • 1.6
 • Våtflue
 • Ja
06/30/2020Bjørn RyggBig Pool
 • Sjøørret
 • 0.6
 • Våtflue
 • Ja
06/30/2020Bjørn RyggThe Estuary
 • Laks
 • 1.6
 • Våtflue
 • Nei
06/30/2020Bjørn DybvasskogThe Estuary
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
06/30/2020KåreBig Pool
 • Laks
 • 0.2
 • Sluk
 • Nei
06/29/2020Anne Toril EggenSawmill Pool
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
06/29/2020Svein EggenBig Pool
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Ja
06/29/2020Svein EggenLower Baron
 • Laks
 • 6.0
 • Våtflue
 • Nei
06/29/2020Svein EggenTrygve´s Pool
 • Laks
 • 2.0
 • Våtflue
 • Ja
06/29/2020Øystein HvedingLower Baron
 • Laks
 • 3.4
 • Våtflue
 • Nei
06/29/2020Bjørn DybvasskogThe outlet
 • Sjøørret
 • 0.6
 • Våtflue
 • Ja
06/28/2020Wenche DybvasskogThe Estuary
 • Sjøørret
 • 0.6
 • Våtflue
 • Ja
06/27/2020Pål WhæleLower Oscar
 • Laks
 • 6.0
 • Våtflue
 • Nei
06/27/2020fLower Oscar
 • Laks
 • 2.0
 • Våtflue
 • Nei
06/27/2020fLower Oscar
 • Laks
 • 2.0
 • Våtflue
 • Nei
06/27/2020Niels FredrikAxel´s Pool
 • Sjøørret
 • 1.0
 • Mark
 • Nei
06/25/2020TrulsLower Oscar
 • Laks
 • 1.8
 • Våtflue
 • Nei
06/25/2020Niels FredrikThe Estuary
 • Sjøørret
 • 1.6
 • Sluk
 • Nei
06/25/2020Niels FredrikThe Estuary
 • Sjøørret
 • 0.8
 • Sluk
 • Nei
06/24/2020Niels FredrikThe Estuary
 • Laks
 • 1.4
 • Sluk
 • Nei
06/24/2020LarsLower Oscar
 • Laks
 • 3.0
 • Våtflue
 • Nei
06/24/2020Leif PetterSawmill Pool
 • Sjøørret
 • 0.4
 • Mark
 • Nei
06/24/2020rolf thore roppestadThe Estuary
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
06/23/2020Rolf Thore RoppestadLower Oscar
 • Laks
 • 2.0
 • Våtflue
 • Nei
06/23/2020Rolf Thore RoppestadThe Estuary
 • Sjøørret
 • 0.6
 • Sluk
 • Nei
06/23/2020BjørnLower Oscar
 • Laks
 • 2.4
 • Våtflue
 • Nei
06/23/2020Trond EilertsenThe Estuary
 • Laks
 • 3.2
 • Våtflue
 • Nei
06/22/2020Trond EilertsenThe Estuary
 • Laks
 • 5.2
 • Våtflue
 • Nei
06/19/2020Tone FarstadLower Baron
 • Laks
 • 8.6
 • Sluk
 • Nei
06/17/2020Tone FarstadThe Estuary
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Ja
06/19/2020Stein StormThe Estuary
 • Laks
 • 2.6
 • Våtflue
 • Nei
06/19/2020Stein StormThe Estuary
 • Laks
 • 1.8
 • Våtflue
 • Ja
06/19/2020Stein StormThe Estuary
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Ja
06/18/2020Stein StormThe Estuary
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
06/18/2020Tone FarstadBig Pool
 • Laks
 • 1.6
 • Sluk
 • Nei
06/18/2020AnnetteThe outlet
 • Sjøørret
 • 1.2
 • Mark
 • Nei
06/17/2020AnnetteSawmill Pool
 • Sjøørret
 • 1.2
 • Mark
 • Nei
06/16/2020Lena FarstadThe Estuary
 • Laks
 • 3.8
 • Våtflue
 • Nei
06/16/2020Tom FarstadThe Estuary
 • Laks
 • 2.0
 • Våtflue
 • Nei
06/16/2020AstridSawmill Pool
 • Sjøørret
 • 0.8
 • Mark
 • Nei
06/16/2020AnnetteSawmill Pool
 • Sjøørret
 • 1.0
 • Mark
 • Nei
06/16/2020AnnetteSawmill Pool
 • Sjøørret
 • 3.2
 • Mark
 • Nei
06/15/2020Tom FarstadBig Pool
 • Laks
 • 6.8
 • Sluk
 • Nei
06/14/2020OlaThe Estuary
 • Laks
 • 6.2
 • Sluk
 • Nei
06/14/2020AnnetteSawmill Pool
 • Sjøørret
 • 1.4
 • Mark
 • Nei
06/07/2020JanBig Pool
 • Laks
 • 11.6
 • Sluk
 • Nei
06/03/2020KyrreBig Pool
 • Laks
 • 7.0
 • Våtflue
 • Nei
06/03/2020KyrreBig Pool
 • Laks
 • 7.0
 • Våtflue
 • Nei
06/03/2020KyrreBig Pool
 • Laks
 • 7.0
 • Våtflue
 • Nei
08/30/2019RolfThe Estuary
 • Laks
 • Laks
 • 1,0
 • 2,5
 • flue
 • flue
 • ja
 • nei
08/30/2019jan ErikLower Dam
 • Laks
 • Laks
 • 1,1
 • 1,8
 • flue
 • flue
 • ja
 • nei
08/30/2019Per ToreBig Pool
 • Laks
 • 2,7
 • flue
 • nei
08/30/2019Tor VegarBig Pool
 • Laks
 • 1,0
 • flue
 • nei
08/30/2019KyrreBig Pool
 • Laks
 • 2,8
 • flue
 • nei
08/29/2019KyrreLower Dam
 • Laks, oppdrett
 • Laks
 • 3,9
 • 1,3
 • flue
 • flue
 • nei
 • ja
08/29/2019Tor VegarAxel´s Pool
 • Laks
 • 0,9
 • flue
 • nei
08/29/2019jan ErikThe outlet
 • Laks
 • 1,2
 • flue
 • nei
08/29/2019RolfSawmill Pool
 • Laks
 • 2,0
 • flue
 • nei
08/29/2019Dag BjørnarThe outlet
 • Laks, oppdrett
 • 2,1
 • flue
 • nei
08/29/2019Dag BjørnarLower Dam
 • Laks
 • 1,4
 • flue
 • ja
08/29/2019Dag BjørnarAxel´s Pool
 • Laks
 • 1,0
 • flue
 • ja
08/28/2019Per ToreAxel´s Pool
 • Laks
 • 1,0
 • flue
 • nei
08/28/2019Per ToreLower Oscar
 • Laks
 • 1,3
 • flue
 • ja
08/28/2019KyrreLower Baron
 • Laks
 • 1,6
 • flue
 • ja
08/28/2019Dag BjørnarThe Estuary
 • Laks, oppdrett
 • 2,3
 • flue
 • nei
08/27/2019Dag BjørnarLower Dam
 • Laks
 • 1,3
 • flue
 • ja
08/27/2019Dag BjørnarThe Estuary
 • Laks
 • Laks
 • Laks, oppdrett
 • 1,9
 • 1,5
 • 2,0
 • flue
 • flue
 • flue
 • ja
 • ja
 • nei
08/26/2019Tor VegarUpper Oscar
 • Laks
 • 4,3
 • flue
 • nei
08/26/2019Per ToreSawmill Pool
 • Laks
 • 1,5
 • flue
 • ja
08/26/2019Dag BjørnarTrygve´s Pool
 • Laks
 • 1,5
 • flue
 • ja
08/26/2019RolfTrygve´s Pool
 • Laks
 • 1,3
 • flue
 • nei
08/26/2019Per ToreThe outlet
 • Laks
 • Laks
 • 1,2
 • 1,4
 • flue
 • flue
 • ja
 • ja
08/26/2019Tor VegarLower Baron
 • Laks
 • 1,5
 • flue
 • nei
08/26/2019KyrreLower Oscar
 • Laks
 • 1,7
 • flue
 • ja
08/26/2019Dag BjørnarBig Pool
 • Laks, oppdrett
 • 4,9
 • flue
 • nei
08/26/2019Dag BjørnarThe Estuary
 • Laks
 • 1,3
 • flue
 • ja
08/25/2019Tor VegarLower Oscar
 • Laks
 • 1,5
 • flue
 • ja
08/25/2019KyrreSawmill Pool
 • Laks
 • Laks
 • 1,1
 • 1,5
 • flue
 • flue
 • ja
 • ja
08/25/2019RolfLower Baron
 • Laks
 • 1,3
 • flue
 • ja
08/25/2019Dag BjørnarTrygve´s Pool
 • Laks
 • Laks
 • 0,9
 • 1,1
 • flue
 • flue
 • ja
 • nei
08/22/2019VegardLower Baron
 • Laks
 • Laks
 • 1,3
 • 0,9
 • flue
 • flue
 • nei
 • ja
08/18/2019RoarThe outlet
 • Laks
 • 0,8
 • spinner
 • nei
08/17/2019RonnyAxel´s Pool
 • Laks
 • Laks
 • 2,1
 • 2,4
 • flue
 • flue
 • nei
 • nei
08/16/2019PålThe Estuary
 • Laks, oppdrett
 • 1,0
 • flue
 • nei
08/17/2019PålThe Estuary
 • Laks
 • 1,4
 • flue
 • nei
08/16/2019PålThe Estuary
 • Sjøørret
 • Laks
 • Laks
 • 1,7
 • 0,5
 • 2,4
 • flue
 • flue
 • flue
 • nei
 • ja
 • nei
08/17/2019FredrikThe Estuary
 • Laks
 • 6,2
 • flue
 • nei
08/16/2019TorUpper Dam
 • Laks
 • 1,5
 • flue
 • nei
08/16/2019RonnyThe Estuary
 • Laks
 • 1,0
 • flue
 • ja
08/16/2019Jan MartinSawmill Pool
 • Laks
 • Laks
 • Laks
 • 1,3
 • 1,2
 • 1,4
 • flue
 • flue
 • flue
 • nei
 • nei
 • nei
08/15/2019Jan MartinEmil´s Pool
 • Laks
 • 1,2
 • flue
 • nei
08/14/2019Jan MartinThe Estuary
 • Laks
 • Laks
 • 1,0
 • 1,0
 • flue
 • flue
 • nei
 • nei
08/15/2019JonAxel´s Pool
 • Laks
 • 1,5
 • flue
 • nei
08/14/2019TorThe Estuary
 • Sjøørret
 • 0,5
 • flue
 • ja
08/15/2019SigmundSawmill Pool
 • Laks
 • 0,9
 • flue
 • nei
08/15/2019EirikAxel´s Pool
 • Laks
 • Laks
 • Laks
 • Laks
 • Laks
 • 2,0
 • 1,5
 • 1,0
 • 0,8
 • 0,5
 • flue
 • flue
 • flue
 • flue
 • spinner
 • nei
 • nei
 • nei
 • nei
 • ja
08/15/2019ChristopherThe outlet
 • Laks
 • 1,0
 • flue
 • nei
08/15/2019RonnyEmil´s Pool
 • Laks
 • 1,5
 • flue
 • ja
08/15/2019FredrikSawmill Pool
 • Laks
 • Laks
 • 1,5
 • 1,0
 • flue
 • flue
 • nei
 • ja
08/14/2019KåreThe Estuary
 • Laks
 • 1,0
 • sluk
 • nei
08/15/2019EirikThe Estuary
 • Sjøørret
 • 0,5
 • spinner
 • ja
08/14/2019EirikLower Oscar
 • Laks
 • Laks
 • Laks
 • 1,2
 • 1,0
 • 0,5
 • flue
 • flue
 • flue
 • nei
 • nei
 • ja
08/15/2019RonnyAxel´s Pool
 • Laks
 • Laks
 • 1,5
 • 2,0
 • flue
 • flue
 • ja
 • nei
08/14/2019RonnyThe Estuary
 • Sjøørret
 • 3,2
 • flue
 • nei
08/14/2019RonnyLower Dam
 • Laks
 • Laks
 • 1,0
 • 1,8
 • flue
 • flue
 • ja
 • nei
08/14/2019RonnyLower Oscar
 • Laks
 • 1,0
 • flue
 • ja
08/14/2019FredrikAxel´s Pool
 • Laks
 • 1,8
 • flue
 • nei
08/14/2019KarlThe Estuary
 • Laks
 • 1,0
 • flue
 • ja
08/09/2019BentThe outlet
 • laks
 • 1,2
 • flue
 • nei
08/09/2019AndersThe outlet
 • laks
 • 1,3
 • flue
 • nei
08/09/2019VildeThe outlet
 • regnbueørret
 • 1,5
 • flue
 • nei
08/09/2019StenThe outlet
 • laks
 • 1,2
 • flue
 • nei
08/09/2019AndersThe outlet
 • laks
 • 1,2
 • flue
 • nei
08/09/2019BentLower Baron
 • laks
 • laks
 • 1,0
 • 3,9
 • flue
 • flue
 • nei
 • nei
08/09/2019KristianAlbert´s Pool
 • laks
 • 1,1
 • flue
 • nei
08/08/2019TorstenAlbert´s Pool
 • laks
 • 1,2
 • flue
 • nei
08/08/2019StenThe outlet
 • laks
 • 2,6
 • flue
 • nei
08/08/2019StenSawmill Pool
 • laks
 • 0,6
 • flue
 • nei
08/08/2019BentThe outlet
 • laks
 • 1,2
 • flue
 • nei
08/08/2019LarsLower Oscar
 • laks
 • 1,0
 • flue
 • ja
08/07/2019AndersEmil´s Pool
 • laks
 • 1,0
 • flue
 • ja
08/07/2019AndersSawmill Pool
 • laks
 • 1,2
 • flue
 • nei
08/06/2019LarsThe Estuary
 • sjøørret
 • sjøørret
 • sjøørret
 • 0,7
 • 0,9
 • 0,6
 • flue
 • flue
 • flue
 • nei
 • nei
 • ja
08/07/2019TorsteinSawmill Pool
 • laks
 • 2,2
 • flue
 • nei
08/06/2019VildeAxel´s Pool
 • laks
 • 1,2
 • flue
 • nei
08/06/2019BentThe Estuary
 • laks
 • 2,0
 • flue
 • nei
08/06/2019StenBig Pool
 • laks
 • 5,4
 • flue
 • nei
08/06/2019AndersAlbert´s Pool
 • laks
 • laks
 • sjøørret
 • sjøørret
 • 1,0
 • 1,0
 • 0,7
 • 0,8
 • flue
 • flue
 • flue
 • flue
 • ja
 • ja
 • ja
 • ja
08/05/2019ChristofferThe Estuary
 • laks
 • 6,2
 • flue
 • nei
08/05/2019LarsAxel´s Pool
 • laks
 • 1,0
 • flue
 • nei
08/05/2019Carl OThe Estuary
 • Laks
 • 1,2
 • flue
 • nei
08/05/2019KristianThe Estuary
 • laks
 • 0,8
 • flue
 • nei
08/05/2019AndersPottingers Pool
 • laks
 • 2,1
 • flue
 • nei
08/05/2019TorsteinThe Estuary
 • laks
 • 0,6
 • flue
 • ja
08/05/2019ChristofferAxel´s Pool
 • Laks
 • 1,2
 • flue
 • nei
08/04/2019AndersAxel´s Pool
 • Laks
 • 0,6
 • fleu
 • nei
08/04/2019AndersUpper Dam
 • Pukkellaks
 • 1,0
 • flue
 • nei
08/04/2019TorsteinLower Oscar
 • Laks
 • 4,3
 • flue
 • nei
08/04/2019LarsUpper Oscar
 • Laks
 • 0,9
 • flue
 • nei
08/03/2019ArneThe outlet
 • Laks
 • 1,0
 • sluk
 • nei
08/02/2019ErikBig Pool
 • Laks
 • 1,0
 • sluk
 • nei
07/26/2019RThe Estuary
 • Laks
 • 0,7
 • flue
 • ja
07/26/2019RLower Oscar
 • Laks
 • 0,9
 • flue
 • nei
07/26/2019ELower Baron
 • Laks
 • 1,5
 • flue
 • nei
07/27/2019TrondThe Estuary
 • Laks
 • 0,9
 • flue
 • nei
07/26/2019TrondLower Oscar
 • Laks, oppdrett
 • 2,5
 • flue
 • nei
07/27/2019Leif PetterThe outlet
 • Sjøørret
 • 1,1
 • flue
 • nei
07/27/2019NFSawmill Pool
 • Laks
 • 1,2
 • mark
 • nei
07/27/2019NFSawmill Pool
 • Laks
 • 1,1
 • mark
 • nei
07/27/2019NFSawmill Pool
 • Laks
 • 6,5
 • mark
 • nei
07/26/2019EBig Pool
 • Laks
 • 1,0
 • sluk
 • nei
07/25/2019ESawmill Pool
 • Laks, oppdrett
 • 6,4
 • sluk
 • nei
07/24/2019ESawmill Pool
 • Laks
 • 1,1
 • sluk
 • nei
07/25/2019EBig Pool
 • Sjøørret
 • 1,1
 • sluk
 • nei
07/27/2019WilhelmLower Baron
 • Laks
 • 1,2
 • flue
 • nei
07/26/2019WilhelmLower Baron
 • Laks
 • 1,0
 • flue
 • nei
07/26/2019WilhelmSawmill Pool
 • Laks, oppdrett
 • 6,4
 • sluk
 • nei
07/25/2019WilhelmSawmill Pool
 • Laks
 • 1,0
 • flue
 • nei
07/27/2019FASawmill Pool
 • Laks
 • 0,8
 • flue
 • nei
07/26/2019FABig Pool
 • Laks
 • 0,9
 • flue
 • nei
07/25/2019FAThe outlet
 • Laks
 • 1,2
 • flue
 • nei
07/25/2019FAThe outlet
 • Laks
 • 1,2
 • flue
 • nei
07/25/2019FALower Baron
 • Laks
 • 0,9
 • flue
 • nei
07/26/2019NFBig Pool
 • Laks
 • Laks
 • 0,9
 • 1,0
 • sluk
 • sluk
 • ja
 • ja
07/25/2019NFBig Pool
 • Laks
 • 1,0
 • sluk
 • ja
07/25/2019NFBig Pool
 • Sjøørret
 • 1,5
 • flue
 • nei
07/26/2019NFBig Pool
 • Laks
 • 1,3
 • sluk
 • nei
07/25/2019TrondBig Pool
 • Laks
 • 1,0
 • flue
 • nei
07/26/2019TrulsBig Pool
 • Laks
 • 1,3
 • flue
 • nei
07/26/2019PålThe Estuary
 • Laks
 • 5,2
 • flue
 • nei
07/25/2019PålThe Estuary
 • Laks
 • 0,9
 • flue
 • nei
07/25/2019Leif PetterSawmill Pool
 • Sjøørret
 • Sjøørret
 • 0,6
 • 1,0
 • mark
 • flue
 • nei
 • nei
07/25/2019Leif PetterAxel´s Pool
 • Laks
 • 1,0
 • flue
 • ja
07/25/2019JanEmil´s Pool
 • Laks
 • Laks
 • 2,8
 • 1,0
 • flue
 • flue
 • nei
 • ja
07/25/2019Leif PetterAxel´s Pool
 • Laks
 • 1,2
 • flue
 • nei
07/24/2019TrulsBig Pool
 • Laks
 • 1,2
 • flue
 • nei
07/24/2019PålThe outlet
 • Sjøørret
 • 0,5
 • flue
 • nei
07/24/2019ErikLower Oscar
 • Laks
 • 3,7
 • flue
 • nei
07/24/2019ErikThe outlet
 • Laks
 • 1,5
 • flue
 • ja
07/24/2019JanEmil´s Pool
 • Laks
 • 2,1
 • flue
 • nei
07/24/2019JanSawmill Pool
 • Laks
 • 1,5
 • flue
 • ja
07/24/2019NFBig Pool
 • Laks
 • 1,0
 • sluk
 • ja
07/24/2019NFSawmill Pool
 • Laks
 • 1,0
 • sluk
 • ja
07/24/2019NFThe Estuary
 • Sjøørret
 • Laks
 • Laks
 • 0,8
 • 1,1
 • 0,9
 • sluk
 • mark
 • sluk
 • ja
 • nei
 • ja
07/24/2019NFBig Pool
 • Sjøørret
 • Sjøørret
 • 0,4
 • 0,5
 • sluk
 • sluk
 • ja
 • ja
07/24/2019PålAxel´s Pool
 • Laks
 • 1,2
 • flue
 • ja
07/24/2019PålThe Estuary
 • Laks
 • 1,2
 • flue
 • ja
07/24/2019PålTrygve´s Pool
 • Laks
 • 1,6
 • flue
 • ja
07/24/2019WilhelmThe Estuary
 • Laks
 • 1,8
 • sluk
 • nei
07/24/2019TomBig Pool
 • Laks
 • 1,5
 • flue
 • nei
07/24/2019TomLower Baron
 • Laks
 • 2,0
 • flue
 • ja
07/24/2019TomThe outlet
 • Laks
 • 3,0
 • flue
 • ja
07/24/2019Leif PetterSawmill Pool
 • Laks
 • 3,7
 • flue
 • nei
07/24/2019TrulsAlbert´s Pool
 • Laks
 • 5,7
 • flue
 • nei
07/22/2019EvenThe outlet
 • Laks
 • 1,5
 • flue
 • ja
07/22/2019EvenTrygve´s Pool
 • Laks
 • 4,2
 • flue
 • nei
07/24/2019ThomasSawmill Fall
 • Laks
 • 1,0
 • flue
 • ja
07/23/2019EvenAxel´s Pool
 • Laks
 • 1,5
 • flue
 • ja
07/23/2019EvenThe outlet
 • Laks
 • 2,5
 • flue
 • ja
07/23/2019EvenSawmill Pool
 • Laks
 • 1,5
 • flue
 • ja
07/23/2019EvenTrygve´s Pool
 • Laks
 • 5,3
 • flue
 • nei
07/23/2019EvenThe Estuary
 • Laks, oppdrett
 • 6,2
 • flue
 • nei
07/24/2019ThomasThe outlet
 • Laks
 • 1,2
 • flue
 • ja
07/24/2019ThomasArthur´s Pool
 • Laks
 • 2,0
 • flue
 • ja
07/24/2019ThomasEmil´s Pool
 • Laks
 • 1,0
 • flue
 • ja
07/24/2019ThomasAlbert´s Pool
 • Laks
 • 1,5
 • flue
 • ja
07/24/2019ThomasUpper Baron
 • Laks
 • 1,5
 • flue
 • ja
07/24/2019ThomasSawmill Pool
 • Laks, oppdrett
 • 7,5
 • flue
 • nei
07/24/2019ThomasSawmill Pool
 • Laks
 • 1,4
 • flue
 • ja
07/23/2019JulianThe Estuary
 • Laks
 • ,12
 • flue
 • nei
07/15/2019StineAxel´s Pool
 • Laks
 • 1,1
 • flue
 • nei
07/19/2019SverreThe Estuary
 • Laks
 • 1,3
 • flue
 • nei
07/19/2019SteinThe Estuary
 • Laks
 • Laks
 • Laks
 • 1,5
 • 1,0
 • 1,0
 • flue
 • flue
 • flue
 • nei
 • ja
 • ja
07/18/2019AnnaBig Pool
 • Laks
 • 1,5
 • flue
 • nei
07/19/2019PierloLower Baron
 • Laks
 • 0,5
 • flue
 • ja
07/19/2019PierloTrygve´s Pool
 • Laks
 • Laks
 • 4,5
 • 2,3
 • flue
 • flue
 • nei
 • nei
07/16/2019IvarTrygve´s Pool
 • Laks
 • 4,5
 • flue
 • nei
07/15/2019IvarThe Estuary
 • Laks
 • 1,4
 • flue
 • nei
07/19/2019IvarLower Oscar
 • Laks
 • 1,4
 • flue
 • nei
07/19/2019IvarThe Estuary
 • Laks
 • 1,2
 • flue
 • nei
07/19/2019SteinarThe outlet
 • Laks
 • 7,0
 • sluk
 • nei
07/19/2019MimiThe Estuary
 • Laks
 • 1,7
 • sluk
 • nei
07/19/2019CarolineAlbert´s Pool
 • Laks
 • 1,6
 • flue
 • nei
07/18/2019CarolineEmil´s Pool
 • Laks
 • 1,0
 • flue
 • ja
07/18/2019ChristinaThe Estuary
 • Laks
 • 0,8
 • flue
 • nei
07/19/2019ChristinaThe Estuary
 • Laks
 • 6,7
 • flue
 • nei
07/18/2019SteinThe Estuary
 • Laks
 • Laks
 • Laks
 • 1,0
 • 1,0
 • 1,5
 • flue
 • flue
 • flue
 • ja
 • ja
 • ja
07/18/2019SteinThe outlet
 • Laks
 • 1,1
 • flue
 • nei
07/17/2019MelanieTrygve´s Pool
 • Laks
 • 0,7
 • flue
 • ja
07/17/2019PierloThe outlet
 • Sjøørret
 • 0,5
 • flue
 • ja
07/17/2019MarenThe Estuary
 • Laks
 • 1,1
 • flue
 • nei
07/17/2019AlexThe outlet
 • Laks
 • 0,9
 • flue
 • nei
07/17/2019PierloTrygve´s Pool
 • Laks
 • 2,7
 • flue
 • nei
07/17/2019SteinThe Estuary
 • Laks
 • Laks
 • Laks
 • Laks
 • Laks
 • Laks
 • 1,0
 • 1,4
 • 1,4
 • 1,0
 • 1,0
 • 0,9
 • flue
 • flue
 • flue
 • flue
 • flue
 • flue
 • ja
 • ja
 • ja
 • ja
 • ja
 • ja
07/16/2019SteinLower Baron
 • Laks
 • Laks
 • 1,2
 • 1,8
 • flue
 • flue
 • ja
 • ja
07/17/2019SverreSawmill Pool
 • Laks
 • 0,9
 • flue
 • ja
07/17/2019SverreSawmill Pool
 • Laks
 • 0,8
 • fllue
 • ja
07/17/2019SverreThe outlet
 • Laks
 • 1,8
 • flue
 • nei
07/17/2019SverreSawmill Pool
 • Laks
 • 1,1
 • flue
 • nei
07/17/2019BjarneLower Oscar
 • Laks
 • 5,7
 • flue
 • nei
07/17/2019ChristinaThe Estuary
 • Laks
 • 0,9
 • flue
 • nei
07/17/2019SverreThe Estuary
 • Laks
 • 0,9
 • flue
 • nei
07/17/2019NikolaiUpper Oscar
 • Laks
 • 6,4
 • flue
 • nei
07/17/2019CarolineLower Oscar
 • Laks
 • 4,6
 • flue
 • nei
07/16/2019AlexandraThe outlet
 • Laks
 • 1,0
 • flue
 • nei
07/16/2019PierloLower Oscar
 • Laks
 • 0,8
 • flue
 • nei
07/16/2019ElisabethThe Estuary
 • Laks
 • 0,9
 • flue
 • nei
07/16/2019AsleThe Estuary
 • Laks
 • 1,0
 • sluk
 • nei
07/16/2019SverreSawmill Pool
 • Laks
 • 0,9
 • flue
 • nei
07/16/2019SteinThe Estuary
 • Sjøørret
 • 0,7
 • flue
 • nei
07/16/2019SteinThe Estuary
 • Laks
 • 1,2
 • flue
 • ja
07/16/2019CarolineLower Oscar
 • Laks
 • 5,7
 • flue
 • nei
07/15/2019BjarneThe Estuary
 • Laks
 • 4,9
 • flue
 • nei
07/15/2019PierloLower Baron
 • Sjøørret
 • 1,0
 • flue
 • nei
07/15/2019PierloSawmill Pool
 • Laks
 • 1,0
 • flue
 • nei
07/15/2019SverreEmil´s Pool
 • Laks
 • 1,0
 • flue
 • nei
07/15/2019ElisabethLower Baron
 • Laks
 • 4,9
 • flue
 • nei
07/15/2019SteinBig Pool
 • Sjøørret
 • 0,7
 • flue
 • ja
07/15/2019SteinBig Pool
 • Sjøørret
 • 0,7
 • flue
 • nei
07/15/2019SteinAxel´s Pool
 • Laks
 • 1,5
 • flue
 • nei
07/15/2019SteinThe outlet
 • Laks
 • 5,2
 • flue
 • nei
07/14/2019MelanieAxel´s Pool
 • Laks
 • 5,5
 • flue
 • nei
07/14/2019PierloSawmill Pool
 • Laks
 • 1,0
 • flue
 • nei
07/13/2019HaraldThe Estuary
 • Sjøørret
 • 2,0
 • flue
 • ja
07/13/2019HenningLower Oscar
 • Laks
 • 12,5
 • flue
 • nei
07/13/2019OleSawmill Pool
 • Sjøørret
 • 1,5
 • flue
 • nei
07/13/2019OleTrygve´s Pool
 • Laks
 • 5,9
 • flue
 • nei
07/12/2019TrulsThe Estuary
 • Sjøørret
 • 1,0
 • flue
 • nei
07/12/2019TrulsThe Estuary
 • Sjøørret
 • 0,5
 • flue
 • nei
07/09/2019TrulsThe Estuary
 • Laks
 • 0,9
 • flue
 • nei
07/12/2019TrulsThe Estuary
 • Laks
 • 1,0
 • flue
 • nei
07/12/2019PerBig Pool
 • Laks
 • 1,8
 • flue
 • nei
07/10/2019TrulsSawmill Pool
 • Sjøørret
 • 1,1
 • flue
 • nei
07/12/2019CurtThe Estuary
 • Laks
 • 9,3
 • flue
 • nei
07/09/2019CurtThe Estuary
 • Laks
 • 1,6
 • flue
 • nei
07/08/2019CurtThe Estuary
 • Laks
 • 1,0
 • flue
 • nei
07/07/2019CurtThe Estuary
 • Laks
 • 1,2
 • flue
07/07/2019CurtThe Estuary
 • Laks
 • 1,2
 • flue
 • nei
07/06/2019CurtBig Pool
 • Laks
 • 3,7
 • flue
 • nei
07/10/2019PerBig Pool
 • Laks
 • 2,7
 • flue
 • nei
07/09/2019PerLower Baron
 • Laks
 • 3,1
 • flue
 • nei
07/08/2019PerLower Oscar
 • Laks
 • 4,7
 • flue
 • nei
07/07/2019PerSawmill Pool
 • Laks
 • 4,7
 • flue
 • nei
07/11/2019RThe Estuary
 • Laks
 • 5,4
 • flue
 • nei
07/05/2019JanSawmill Pool
 • Laks
 • 1,2
 • flue
 • nei
07/05/2019SvenThe outlet
 • Laks
 • 6,3
 • sluk
 • nei
07/04/2019AnneThe Estuary
 • Laks
 • 1,0
 • flue
 • nei
07/01/2019ØysteinThe Estuary
 • Laks
 • 1,6
 • flue
 • ja
07/01/2019WencheSawmill Pool
 • Sjøørret
 • 0,6
 • flue
 • nei
07/01/2019TomSawmill Pool
 • Sjøørret
 • 0,5
 • flue
 • nei
07/01/2019BjørnSawmill Pool
 • Sjøørret
 • 0,8
 • flue
 • nei
07/01/2019BjørnThe outlet
 • Sjøørret
 • 3,4
 • flue
 • nei
07/01/2019BjørnLower Oscar
 • Laks
 • 3,8
 • flue
 • nei
06/30/2019BjørnThe Estuary
 • Sjøørret
 • 0,7
 • flue
 • nei
07/30/2019ØisteinLower Oscar
 • Laks
 • 4,4
 • flue
 • nei
06/27/2019Helge GUpper Oscar
 • Laks
 • 5,0
 • flue
 • nei
06/26/2019PålSawmill Pool
 • Sjøørret
 • 0,9
 • mark
 • nei
06/26/2019PålSawmill Pool
 • Sjøørret
 • 1,9
 • mark
 • nei
06/25/2019JonBig Pool
 • Sjøørret
 • 1,2
 • mark
 • nei
06/26/2019L CSawmill Pool
 • Sjøørret
 • 1,2
 • mark
06/26/2019L CSawmill Pool
 • Sjøørret
 • 1,3
 • mark
 • nei
06/25/2019PålThe Estuary
 • Laks
 • 5,5
 • flue
 • nei
06/26/2019TrondThe Estuary
 • Laks
 • 1,0
 • flue
 • nei
06/25/2019TrondThe Estuary
 • Laks
 • 5,6
 • flue
 • nei
06/25/2019TrondThe Estuary
 • Laks
 • 1,0
 • flue
 • nei
06/26/2019AndersSawmill Pool
 • Sjøørret
 • 0,5
 • flue
 • ja
06/25/2019LarsThe Estuary
 • Laks
 • 6,1
 • flue
 • nei
06/25/2019LeifSawmill Pool
 • Sjøørret
 • 0,7
 • mark
 • nei
06/25/2019LeifThe outlet
 • Sjøørret
 • 1,2
 • marks
 • nei
06/25/2019AndersSawmill Pool
 • Laks
 • 5,7
 • mark
 • nei
06/25/2019LeifSawmill Pool
 • Laks
 • 1,4
 • mark
 • nei
06/24/2019JanSawmill Pool
 • Sjøørret
 • 1,3
 • mark
 • nei
06/24/2019JanSawmill Pool
 • Laks
 • 4,5
 • mark
 • nei
06/24/2019TrondLower Baron
 • Laks
 • 4,3
 • flue
 • nei
06/24/2019PålSawmill Pool
 • Sjøørret
 • 0,5
 • mark
 • ja
06/24/2019PålSawmill Pool
 • Sjøørret
 • 0,7
 • mark
 • nei
06/24/2019LeifSawmill Pool
 • Sjøørret
 • 0,6
 • mark
 • nei
06/23/2019LeifSawmill Pool
 • Sjøørret
 • 1,0
 • mark
 • nei
06/23/2019LeifSawmill Pool
 • Sjøørret
 • 0,5
 • flue
 • nei
06/23/2019ErikLower Baron
 • Laks
 • 2,4
 • flue
 • nei
06/18/2019SophusBig Pool
 • Sjøørret
 • 0,7
 • mark
 • nei
06/20/2019SophusThe Estuary
 • Sjøørret
 • 0,7
 • mark
 • nei
06/19/2019SophusSawmill Pool
 • Sjøørret
 • 1,0
 • mark
 • nei
06/21/2019TomTrygve´s Pool
 • Laks
 • 5,8
 • flue
 • nei
06/21/2019ASawmill Pool
 • Laks
 • 1,3
 • mark
 • nei
06/21/2019SteinBig Pool
 • Sjøørret
 • 0,9
 • flue
 • nei
06/20/2019SteinLower Baron
 • Laks
 • 1,7
 • flue
 • nei
06/20/2019SteinThe Estuary
 • Laks
 • 1,0
 • flue
 • ja
06/21/2019SteinThe Estuary
 • Laks
 • 3,8
 • flue
 • nei
06/20/2019AnneSawmill Pool
 • Sjøørret
 • 1,0
 • mark
 • nei
06/20/2019AnneSawmill Pool
 • Sjøørret
 • 1,4
 • mark
 • nei
06/20/2019AnneSawmill Pool
 • Sjøørret
 • 0,8
 • mark
 • nei
06/20/2019LenaThe Estuary
 • Laks
 • 2,7
 • flue
 • nei
06/19/2019LenaThe Estuary
 • Laks
 • 3,3
 • flue
 • nei
06/20/2019EirikBig Pool
 • Sjøørret
 • 0,5
 • flue
 • nei
06/19/2019EirikTrygve´s Pool
 • Sjøørret
 • 2,3
 • flue
 • nei
06/20/2019ToneSawmill Pool
 • Sjøørret
 • 1,5
 • mark
 • nei
06/20/2019ToneSawmill Pool
 • Sjøørret
 • 2,1
 • mark
 • nei
06/19/2019SteinThe Estuary
 • Sjøørret
 • 0,7
 • flue
 • nei
06/19/2019TomTrygve´s Pool
 • Laks
 • 5,7
 • flue
 • nei
06/19/2019TomThe Estuary
 • Sjøørret
 • 1,5
 • flue
 • nei
06/18/2019TomBig Pool
 • Laks
 • 1,0
 • flue
 • ja
06/18/2019SBig Pool
 • Sjøørret
 • 2,0
 • mark
 • nei
06/18/2019SBig Pool
 • Sjøørret
 • 1,7
 • mark
 • nei
06/18/2019SBig Pool
 • Sjøørret
 • 0,9
 • mark
 • nei
06/18/2019SBig Pool
 • Laks
 • 4,3
 • mark
 • nei
06/18/2019OlaBig Pool
 • Sjøørret
 • 0,8
 • flue
 • nei
06/18/2019SteinBig Pool
 • Laks
 • 5,1
 • flue
 • nei
06/18/2019SteinBig Pool
 • Sjøørret
 • 0,8
 • flue
 • nei
06/16/2019SteinBig Pool
 • Laks
 • 8,0
 • flue
 • nei
06/13/2019Vegard OvesenBig Pool
 • Laks
 • 7,9
 • flue
 • nei
06/13/2019PerThe outlet
 • Laks
 • 5,0
 • sluk
 • nei
06/11/2019BritSawmill Pool
 • Laks
 • 8,0
 • sluk
 • nei
06/09/2019Dag BjørnarBig Pool
 • Laks
 • 7,9
 • flue
 • nei
06/08/2019Dag BjørnarThe Estuary
 • Laks
 • 6,1
 • flue
 • ja
06/08/2019Dag BjørnarBig Pool
 • Laks
 • 9,0
 • flue
 • ja
06/08/2019Dag BjørnarBig Pool
 • Laks
 • 5,6
 • flue
 • nei
06/08/2019Dag BjørnarBig Pool
 • Laks
 • 6,5
 • Flue
 • ja
06/08/2019Dag BjørnarThe Estuary
 • Sjøørret
 • 1,5
 • Flue
 • Ja
06/06/2019KyrreThe Estuary
 • Laks
 • 5,8
 • flue
 • nei
08/31/2018Jan erikAxel´s Pool
 • Laks
 • 6.0
 • Våtflue
 • Nei
08/31/2018egilUpper Baron
 • Laks
 • 1.6
 • Våtflue
 • Ja
08/31/2018dag bjørnarThe outlet
 • Laks
 • Laks
 • 1.6
 • 5.4
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Ja
 • Nei
08/31/2018BjørnSawmill Fall
 • Oppdrettslaks
 • 2.0
 • Våtflue
 • Nei
08/31/2018egilTrygve´s Pool
 • Laks
 • 2.0
 • Våtflue
 • Ja
08/31/2018kyrreLower Oscar
 • Laks
 • 2.2
 • Våtflue
 • Nei
08/31/2018christianThe Estuary
 • Oppdrettslaks
 • 2.2
 • Våtflue
 • Nei
08/30/2018dag bjørnarThe outlet
 • Laks
 • Laks
 • 1.2
 • 2.0
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Ja
 • Ja
08/29/2018kyrreBig Pool
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Ja
08/29/2018christianThe Estuary
 • Oppdrettslaks
 • 3.4
 • Våtflue
 • Nei
08/29/2018dag bjørnarTrygve´s Pool
 • Laks
 • 1.6
 • Våtflue
 • Ja
08/29/2018egilThe Estuary
 • Laks
 • 5.0
 • Våtflue
 • Nei
08/28/2018kyrreLower Oscar
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
08/28/2018dag bjørnarThe Estuary
 • Oppdrettslaks
 • Laks
 • 0.8
 • 1.6
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Nei
 • Ja
08/28/2018EgilLower Baron
 • Laks
 • Laks
 • 3.6
 • 3.8
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Nei
 • Ja
08/27/2018jan erikThe outlet
 • Laks
 • 1.6
 • Våtflue
 • Ja
08/27/2018ChristianThe Estuary
 • Oppdrettslaks
 • Oppdrettslaks
 • 1.8
 • 1.2
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Nei
 • Nei
08/27/2018EgilEmil´s Pool
 • Laks
 • Sjøørret
 • 2.2
 • 1.4
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Ja
 • Ja
08/26/2018Egil OlsenLower Oscar
 • Laks
 • Laks
 • 1.4
 • 2.6
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Ja
 • Nei
08/24/2018GThe Estuary
 • Laks
 • 1.6
 • Våtflue
 • Nei
08/24/2018steinarThe Estuary
 • Laks
 • 2.6
 • Våtflue
 • Nei
08/23/2018espenLower Oscar
 • Laks
 • 1.6
 • Våtflue
 • Nei
08/23/2018AndreasThe Estuary
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
08/22/2018SteinarThe Estuary
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Nei
08/22/2018AndreasLower Oscar
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
08/22/2018gThe outlet
 • Laks
 • 1.6
 • Våtflue
 • Nei
08/20/2018ivarThe Estuary
 • Laks
 • 1.6
 • Sluk
 • Nei
08/20/2018madsThe Estuary
 • Laks
 • 1.0
 • Sluk
 • Ja
08/20/2018øivindThe Estuary
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
08/20/2018øivindThe Estuary
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Ja
08/20/2018MariusLower Oscar
 • Oppdrettslaks
 • 0.6
 • Våtflue
 • Nei
08/20/2018HansBig Pool
 • Laks
 • 2.6
 • Sluk
 • Nei
08/20/2018GeorgSawmill Fall
 • Laks
 • 6.0
 • Sluk
 • Nei
08/20/2018ØyvindThe Estuary
 • Laks
 • 0.6
 • Våtflue
 • Nei
08/19/2018georgThe Estuary
 • Laks
 • 1.4
 • Sluk
 • Nei
08/18/2018jonSawmill Fall
 • Laks
 • 1.8
 • Våtflue
 • Nei
08/18/2018ronnyLower Baron
 • Laks
 • 6.8
 • Våtflue
 • Nei
08/18/2018pålSawmill Fall
 • Laks
 • Laks
 • 2.2
 • 1.2
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Nei
 • Ja
08/17/2018RonnyTrygve´s Pool
 • Laks
 • Laks
 • 1.4
 • 3.0
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Ja
 • Nei
08/17/2018PålThe outlet
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Ja
08/16/2018HansLower Baron
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
08/17/2018karlSawmill Fall
 • Laks
 • 1.8
 • Våtflue
 • Nei
08/17/2018RSawmill Fall
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
08/17/2018RonnyLower Baron
 • Laks
 • Laks
 • Laks
 • 1.0
 • 1.4
 • 1.6
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Nei
 • Ja
 • Ja
08/16/2018jonAxel´s Pool
 • Laks
 • 1.8
 • Våtflue
 • Nei
08/16/2018fredrikThe Estuary
 • Laks
 • 3.0
 • Våtflue
 • Nei
08/16/2018pålEmil´s Pool
 • Laks
 • Laks
 • 1.4
 • 2.8
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Ja
 • Nei
08/16/2018karlLower Oscar
 • Laks
 • 4.4
 • Våtflue
 • Nei
08/16/2018sigmundThe Estuary
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Nei
08/16/2018jmLower Oscar
 • Sjøørret
 • Laks
 • 2.0
 • 2.8
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Ja
 • Ja
08/16/2018SigmundLower Baron
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
08/16/2018PålThe Estuary
 • Laks
 • 2.0
 • Våtflue
 • Nei
08/16/2018ronnyThe Estuary
 • Laks
 • Sjøørret
 • Sjøørret
 • 1.4
 • 1.8
 • 0.8
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Ja
 • Nei
 • Nei
08/16/2018jmBig Pool
 • Sjøørret
 • Laks
 • Laks
 • Laks
 • 1.0
 • 1.6
 • 1.8
 • 1.8
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Nei
 • Ja
 • Nei
 • Ja
08/15/2018KThe Estuary
 • Laks
 • 0.8
 • Våtflue
 • Nei
08/15/2018JonLower Oscar
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Ja
08/15/2018KarlTrygve´s Pool
 • Laks
 • Sjøørret
 • Laks
 • Laks
 • 1.2
 • 1.0
 • 1.6
 • 2.6
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Ja
 • Ja
 • Ja
 • Nei
08/16/2018MariusThe outlet
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Ja
08/15/2018PålLower Baron
 • Laks
 • Laks
 • Laks
 • 1.0
 • 2.0
 • 2.0
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Ja
 • Ja
 • Nei
08/16/2018RonnyLower Baron
 • Laks
 • 5.8
 • Våtflue
 • Nei
08/15/2018RonnyLower Oscar
 • Laks
 • Laks
 • Laks
 • 1.4
 • 6.4
 • 1.4
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Ja
 • Nei
 • Ja
08/15/2018SigmundAxel´s Pool
 • Laks
 • 1.8
 • Våtflue
 • Nei
08/15/2018markusAxel´s Pool
 • Laks
 • 3.2
 • Våtflue
 • Nei
08/15/2018FredrikAxel´s Pool
 • Laks
 • Laks
 • 1.4
 • 1.0
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Nei
 • Ja
08/14/2018Vegard OvesenLower Oscar
 • Laks
 • Laks
 • 4.0
 • 1.4
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Ja
 • Nei
08/13/2018PerBig Pool
 • Laks
 • 1.6
 • Sluk
 • Nei
08/13/2018TorkelBig Pool
 • Laks
 • 4.8
 • Sluk
 • Nei
08/04/2018ØivindThe outlet
 • Sjøørret
 • 0.6
 • Våtflue
 • Nei
08/03/2018TorsteinArthur´s Pool
 • Laks
 • 0.6
 • Våtflue
 • Ja
08/03/2018NilsLower Oscar
 • Laks
 • 4.6
 • Våtflue
 • Nei
08/03/2018StenThe Estuary
 • Laks
 • Sjøørret
 • 1.0
 • 0.6
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Nei
 • Ja
08/03/2018BentThe Estuary
 • Sjøørret
 • 0.4
 • Våtflue
 • Ja
08/03/2018BentThe Estuary
 • Sjøørret
 • 0.6
 • Våtflue
 • Ja
08/02/2018AndersEmil´s Pool
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Ja
08/02/2018KjellUpper Baron
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Ja
08/02/2018TorsteinAxel´s Pool
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
08/02/2018larsEmil´s Pool
 • Laks
 • 4.6
 • Våtflue
 • Nei
08/01/2018KristianLower Oscar
 • Laks
 • 0.8
 • Våtflue
 • Nei
08/01/2018BentThe Estuary
 • Sjøørret
 • 0.4
 • Våtflue
 • Ja
07/31/2018andersSawmill Fall
 • Sjøørret
 • Sjøørret
 • 0.6
 • 0.8
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Ja
 • Ja
07/30/2018øivindAlbert´s Pool
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
07/30/2018nilsAlbert´s Pool
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
07/30/2018kristanAlbert´s Pool
 • Laks
 • 1.6
 • Våtflue
 • Nei
07/30/2018andersAxel´s Pool
 • Laks
 • 2.2
 • Våtflue
 • Nei
07/29/2018chrisThe Estuary
 • Sjøørret
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
07/29/2018torsteinEmil´s Pool
 • Laks
 • 0.8
 • Våtflue
 • Ja
07/29/2018larsEmil´s Pool
 • Laks
 • 0.6
 • Våtflue
 • Nei
07/29/2018AndersBig Pool
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
07/29/2018stenSawmill Fall
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
07/27/2018JanTrygve´s Pool
 • Laks
 • 1.6
 • Våtflue
 • Nei
07/28/2018ErikBig Pool
 • Sjøørret
 • 0.8
 • Sluk
 • Nei
07/27/2018ErikBig Pool
 • Sjøørret
 • 1.4
 • Sluk
 • Nei
07/27/2018WSawmill Fall
 • Sjøørret
 • 0.4
 • Mark
 • Nei
07/26/2018ErikBig Pool
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Nei
07/26/2018LeifBig Pool
 • Sjøørret
 • Sjøørret
 • 1.0
 • 0.8
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Nei
 • Nei
07/27/2018TrondThe outlet
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
07/26/2018janAlbert´s Pool
 • Laks
 • 2.2
 • Våtflue
 • Nei
07/26/2018LeifAlbert´s Pool
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
07/25/2018TLower Baron
 • Sjøørret
 • Sjøørret
 • 0.4
 • 0.8
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Ja
 • Nei
07/26/2018janSawmill Fall
 • Sjøørret
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
07/26/2018TBig Pool
 • Laks
 • 8.2
 • Våtflue
 • Nei
07/25/2018janAlbert´s Pool
 • Laks
 • Laks
 • 1.0
 • 1.2
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Ja
 • Nei
07/25/2018tThe Estuary
 • Laks
 • 7.4
 • Våtflue
 • Nei
07/25/2018LeifBig Pool
 • Sjøørret
 • 0.6
 • Våtflue
 • Nei
07/25/2018trondLower Baron
 • Laks
 • 5.6
 • Våtflue
 • Nei
07/25/2018LeifThe outlet
 • Laks
 • Sjøørret
 • 2.4
 • 1.2
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Nei
 • Nei
07/25/2018tomLower Oscar
 • Laks
 • Laks
 • 1.4
 • 4.0
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Nei
 • Nei
07/23/2018TorAxel´s Pool
 • Laks
 • 1.4
 • Sluk
 • Nei
07/16/2018SverreLower Oscar
 • Laks
 • 2.0
 • Våtflue
 • Ja
07/21/2018chrisLower Baron
 • Sjøørret
 • 1.0
 • Våtflue
 • Ja
07/21/2018chrsBig Pool
 • Sjøørret
 • 1.0
 • Våtflue
 • Ja
07/20/2018chrisThe Estuary
 • Sjøørret
 • 0.8
 • Våtflue
 • Nei
07/20/2018ChrisThe outlet
 • Sjøørret
 • 0.8
 • Våtflue
 • Nei
07/20/2018PierreThe Estuary
 • Laks
 • 0.6
 • Våtflue
 • Nei
07/20/2018NicoThe Estuary
 • Laks
 • 2.0
 • Våtflue
 • Nei
07/20/2018SverreLower Dam
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Nei
07/19/2018ChrisBig Pool
 • Laks
 • Laks
 • 1.4
 • 1.2
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Ja
 • Nei
07/19/2018NicoLower Baron
 • Sjøørret
 • Laks
 • 1.0
 • 1.2
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Nei
 • Nei
07/19/2018AnneLower Baron
 • Laks
 • 1.0
 • Mark
 • Nei
07/19/2018SverreLower Baron
 • Laks
 • 4.0
 • Våtflue
 • Nei
07/19/2018BjarneBig Pool
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
07/19/2018SteinSawmill Fall
 • Laks
 • Laks
 • 3.2
 • 4.6
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Ja
 • Nei
07/19/2018NicoTrygve´s Pool
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
07/19/2018NicoThe Estuary
 • Sjøørret
 • 2.0
 • Våtflue
 • Nei
07/19/2018ivarThe Estuary
 • Sjøørret
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
07/18/2018chrisLower Oscar
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Nei
07/18/2018SverreLower Oscar
 • Laks
 • Laks
 • 1.0
 • 3.0
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Ja
 • Nei
07/18/2018SteinSawmill Fall
 • Sjøørret
 • 0.6
 • Våtflue
 • Nei
07/18/2018BjarneBig Pool
 • Laks
 • 1.8
 • Våtflue
 • Nei
07/16/2018SverreUpper Oscar
 • Laks
 • Sjøørret
 • 1.4
 • 1.0
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Nei
 • Nei
07/17/2018SteinThe Estuary
 • Sjøørret
 • 0.8
 • Våtflue
 • Nei
07/17/2018SteinSawmill Fall
 • Laks
 • 2.6
 • Våtflue
 • Nei
07/17/2018ElisabethLower Baron
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
07/15/2018BjarneSawmill Fall
 • Laks
 • 3.6
 • Sluk
 • Nei
07/15/2018ChristinaTrygve´s Pool
 • Laks
 • Laks
 • 2.2
 • 2.0
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Nei
 • Ja
07/17/2018PierreThe Estuary
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
07/17/2018chrisBig Pool
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
07/17/2018nicoThe Estuary
 • Sjøørret
 • 0.8
 • Våtflue
 • Nei
07/17/2018NicoThe Estuary
 • Laks
 • 1.6
 • Våtflue
 • Nei
07/16/2018chrisBig Pool
 • Laks
 • 1.6
 • Våtflue
 • Nei
07/15/2018PierreLower Oscar
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Nei
07/06/2018asleThe Estuary
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
07/15/2018chrisAxel´s Pool
 • Laks
 • 5.2
 • Våtflue
 • Nei
07/15/2018sverreThe outlet
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Nei
07/15/2018SverreLower Baron
 • Sjøørret
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
07/15/2018chrisBig Pool
 • Sjøørret
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
07/14/2018asleThe Estuary
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
07/15/2018SteinLower Baron
 • Laks
 • 4.4
 • Våtflue
 • Nei
07/14/2018SteinLower Baron
 • Laks
 • 6.8
 • Våtflue
 • Nei
07/12/2018CurtLower Baron
 • Laks
 • 5.6
 • Våtflue
 • Nei
07/09/2018CurtSawmill Fall
 • Laks
 • 3.6
 • Våtflue
 • Nei
07/11/2018TrulsSawmill Fall
 • Laks
 • 4.0
 • Våtflue
 • Nei
07/12/2018perLower Baron
 • Sjøørret
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
07/12/2018PerUpper Oscar
 • Laks
 • 4.4
 • Våtflue
 • Nei
07/12/2018MetteSawmill Fall
 • Laks
 • 2.6
 • Våtflue
 • Nei
07/11/2018perLower Baron
 • Laks
 • 6.2
 • Våtflue
 • Nei
07/10/2018PerLower Baron
 • Laks
 • 6.4
 • Våtflue
 • Nei
07/10/2018TrulsThe outlet
 • Laks
 • 6.2
 • Våtflue
 • Nei
07/11/2018perBig Pool
 • Sjøørret
 • Sjøørret
 • 1.2
 • 0.4
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Nei
 • Nei
08/10/2018perLower Baron
 • Sjøørret
 • 4.2
 • Våtflue
 • Nei
07/09/2018perThe Estuary
 • Laks
 • 1.6
 • Våtflue
 • Nei
07/09/2018perThe Estuary
 • Sjøørret
 • 0.8
 • Våtflue
 • Nei
07/08/2018perBig Pool
 • Sjøørret
 • 0.4
 • Våtflue
 • Nei
07/08/2018PerThe outlet
 • Sjøørret
 • 0.6
 • Våtflue
 • Nei
07/07/2018NannaBig Pool
 • Laks
 • 3.8
 • Sluk
 • Nei
07/07/2018KarlThe Estuary
 • Laks
 • 4.2
 • Våtflue
 • Nei
07/05/2018PerLower Oscar
 • Laks
 • 7.4
 • Våtflue
 • Nei
07/05/2018SveinLower Oscar
 • Laks
 • 6.8
 • Våtflue
 • Nei
07/04/2018MortenThe Estuary
 • Sjøørret
 • Laks
 • 0.8
 • 1.4
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Ja
 • Ja
07/04/2018MortenThe Estuary
 • Laks
 • 1.6
 • Våtflue
 • Ja
07/04/2018MortenThe Estuary
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Ja
07/04/2018MortenThe Estuary
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Ja
07/03/2018SveinLower Oscar
 • Laks
 • 6.4
 • Våtflue
 • Nei
07/03/2018SveinThe Estuary
 • Laks
 • 1.6
 • Våtflue
 • Ja
07/04/2018PerThe Estuary
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
07/03/2018BjørnThe Estuary
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Nei
07/03/2018ØysteinLower Oscar
 • Laks
 • 5.0
 • Våtflue
 • Nei
07/02/2018BjørnLower Oscar
 • Laks
 • 5.6
 • Våtflue
 • Nei
07/02/2018Svein EggenLower Oscar
 • Laks
 • 8.2
 • Våtflue
 • Nei
07/01/2018Svein EggenTrygve´s Pool
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Ja
07/02/2018BjørnThe Estuary
 • Sjøørret
 • Sjøørret
 • 1.0
 • 0.8
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Nei
 • Nei
07/02/2018ØysteinBig Pool
 • Laks
 • 6.0
 • Våtflue
 • Ja
07/01/2018WencheThe Estuary
 • Laks
 • Sjøørret
 • 4.2
 • 1.2
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Nei
 • Nei
06/28/2018TThe Estuary
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
06/28/2018MaragretLower Oscar
 • Sjøørret
 • 0.6
 • Sluk
 • Nei
06/29/2018PålThe Estuary
 • Laks
 • 2.0
 • Våtflue
 • Nei
06/28/2018Nils FBig Pool
 • Sjøørret
 • 0.4
 • Mark
 • Nei
06/27/2018Nils FBig Pool
 • Sjøørret
 • Sjøørret
 • Laks
 • 0.6
 • 1.6
 • 6.2
 • Mark
 • Mark
 • Mark
 • Nei
 • Nei
 • Nei
06/26/2018AndersBig Pool
 • Oppdrettslaks
 • 1.4
 • Mark
 • Nei
06/26/2018LarsSawmill Fall
 • Sjøørret
 • Sjøørret
 • 1.0
 • 1.0
 • Våtflue
 • Mark
 • Nei
 • Nei
06/26/2018AndersThe Estuary
 • Laks
 • 2.2
 • Våtflue
 • Nei
06/25/2018AndersThe Estuary
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
06/20/2018NikolaiUpper Oscar
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
06/20/2018ChristinBig Pool
 • Laks
 • 6.2
 • Sluk
 • Nei
06/18/2018Tonje S. BraatenSawmill Fall
 • Laks
 • 4.8
 • Våtflue
 • Nei
06/18/2018Vegard OvesenSawmill Fall
 • Laks
 • Laks
 • 8.0
 • 5.2
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Ja
 • Nei
06/16/2018JazSawmill Fall
 • Laks
 • 5.6
 • Våtflue
 • Nei
06/15/2018TomBig Pool
 • Laks
 • 7.6
 • Våtflue
 • Nei
06/15/2018TomUpper Baron
 • Sjøørret
 • 1.2
 • Sluk
 • Nei
06/03/2018OlaThe Estuary
 • Sjøørret
 • 0.8
 • Sluk
 • Ja
06/13/2018LenaBig Pool
 • Laks
 • 3.4
 • Sluk
 • Nei
06/13/2018ErikTrygve´s Pool
 • Sjøørret
 • 5.6
 • Våtflue
 • Nei
06/13/2018ToneSawmill Fall
 • Sjøørret
 • 3.2
 • Mark
 • Nei
06/12/2018ErikThe Estuary
 • Sjøørret
 • 1.4
 • Våtflue
 • Nei
06/12/2018LenaThe Estuary
 • Laks
 • 3.0
 • Våtflue
 • Ja
06/02/2018Dag BjørnarThe Estuary
 • Laks
 • 7.0
 • Våtflue
 • Ja
09/20/2017Dag Bjørnar BergThe Estuary
 • Oppdrettslaks
 • 2.2
 • Våtflue
 • Nei
09/20/2017Dag Bjørnar BergTrygve´s Pool
 • Sjøørret
 • 0.8
 • Våtflue
 • Ja
09/19/2017Cesilie AasenThe Estuary
 • Oppdrettslaks
 • 1.0
 • Sluk
 • Nei
09/19/2017Dag Bjørnar BergTrygve´s Pool
 • Oppdrettslaks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
09/18/2017Cesilie AasenThe Estuary
 • Laks
 • 3.4
 • Våtflue
 • Ja
09/17/2017Dag Bjørnar BergThe Estuary
 • Laks
 • Laks
 • 1.8
 • 2.0
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Ja
 • Ja
09/17/2017Dag Bjørnar BergSawmill Pool
 • Laks
 • 2.2
 • Våtflue
 • Ja
09/17/2017Cesilie AasenThe Estuary
 • Laks
 • 1.6
 • Våtflue
 • Ja
09/16/2017Dag Bjørnar BergThe Estuary
 • Oppdrettslaks
 • Laks
 • Laks
 • 2.4
 • 1.6
 • 2.4
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Nei
 • Ja
 • Ja
09/16/2017Dag Bjørnar BergTrygve´s Pool
 • Laks
 • 6.4
 • Våtflue
 • Ja
09/01/2017Tor VegarThe Estuary
 • Laks
 • Laks
 • 0.8
 • 0.4
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Nei
 • Ja
08/31/2017Tor VegarThe Estuary
 • Sjøørret
 • 0.8
 • Våtflue
 • Ja
08/31/2017Roar HoffSawmill Pool
 • Laks
 • 2.0
 • Våtflue
 • Nei
08/29/2017Dag Bjørnar BergAxel´s Pool
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Ja
08/29/2017Dag Bjørnar BergSawmill Pool
 • Sjøørret
 • 2.2
 • Våtflue
 • Ja
08/28/2017Jens ELower Oscar
 • Laks
 • Laks
 • 1.6
 • 7.4
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Ja
 • Nei
08/28/2017Per ToreLower Oscar
 • Laks
 • Laks
 • 2.4
 • 1.8
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Ja
 • Ja
08/28/2017Christian MThe Estuary
 • Laks
 • 5.6
 • Våtflue
 • Nei
08/27/2017Jens ELower Baron
 • Laks
 • 2.4
 • Våtflue
 • Ja
08/27/2017Christian MThe Estuary
 • Oppdrettslaks
 • 2.0
 • Våtflue
 • Nei
08/27/2017Dag Bjørnar BergThe Estuary
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Ja
08/27/2017Dag Bjørnar BergEmil´s Pool
 • Laks
 • 2.8
 • Våtflue
 • Nei
08/27/2017Tor VegarEmil´s Pool
 • Laks
 • 4.8
 • Våtflue
 • Nei
08/27/2017John SlaterAxel´s Pool
 • Laks
 • 1.6
 • Våtflue
 • Ja
08/26/2017NannaSawmill Pool
 • Laks
 • 1.2
 • Sluk
 • Nei
08/24/2017John SlaterLower Dam
 • Laks
 • 12.0
 • Våtflue
 • Ja
08/19/2017Pål HThe Estuary
 • Laks
 • 1.4
 • Sluk
 • Nei
08/18/2017EirikThe Estuary
 • Laks
 • Laks
 • 1.4
 • 0.6
 • Sluk
 • Våtflue
 • Nei
 • Ja
08/18/2017Ronny SSawmill Pool
 • Laks
 • 1.6
 • Våtflue
 • Ja
08/18/2017Karl T. ReinertsenThe outlet
 • Sjøørret
 • 0.6
 • Våtflue
 • Ja
08/17/2017TerjeAxel´s Pool
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
08/17/2017Karl T. ReinertsenEmil´s Pool
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Nei
08/17/2017Jon HagenThe Estuary
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
08/17/2017EirikThe Estuary
 • Laks
 • 2.4
 • Sluk
 • Nei
08/17/2017Ronny SThe Estuary
 • Laks
 • 1.8
 • Våtflue
 • Nei
08/17/2017Axel WUpper Baron
 • Laks
 • 4.0
 • Våtflue
 • Nei
08/17/2017RagnarBig Pool
 • Laks
 • 3.0
 • Sluk
 • Nei
08/17/2017Jon MartinBig Pool
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Nei
08/17/2017MariusLower Oscar
 • Laks
 • 2.0
 • Våtflue
 • Nei
08/16/2017Ronny SLower Dam
 • Laks
 • Laks
 • 2.0
 • 2.0
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Ja
 • Nei
08/16/2017MariusAxel´s Pool
 • Laks
 • 2.4
 • Våtflue
 • Nei
08/16/2017Ronny SUpper Baron
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Ja
08/16/2017TerjeUpper Baron
 • Laks
 • Laks
 • 2.0
 • 1.0
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Nei
 • Ja
08/11/2017Petter BThe outlet
 • Laks
 • 1.6
 • Sluk
 • Nei
08/10/2017PerThe Estuary
 • Laks
 • 1.6
 • Sluk
 • Nei
08/10/2017Petter BBig Pool
 • Laks
 • 1.4
 • Sluk
 • Nei
08/10/2017Fabian CollettThe Estuary
 • Laks
 • 1.4
 • Sluk
 • Nei
08/07/2017ØysteinUpper Oscar
 • Laks
 • 1.8
 • Våtflue
 • Nei
08/08/2017SheenaTrygve´s Pool
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
08/07/2017Tone RosenbergThe outlet
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
08/07/2017Kjersti CollettArthur´s Pool
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Nei
08/06/2017Fabian CollettThe Estuary
 • Laks
 • Laks
 • 1.0
 • 1.0
 • Sluk
 • Sluk
 • Ja
 • Nei
08/06/2017Fabian CollettThe Estuary
 • Laks
 • Laks
 • 1.0
 • 1.0
 • Sluk
 • Sluk
 • Ja
 • Nei
08/07/2017Martin FougnerBig Pool
 • Laks
 • 0.4
 • Sluk
 • Nei
08/05/2017Torstein AarsLower Baron
 • Laks
 • 3.2
 • Våtflue
 • Nei
08/05/2017Nils WilhelmsenThe Estuary
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
08/05/2017BjørnSawmill Pool
 • Laks
 • 0.6
 • Våtflue
 • Nei
08/04/2017Carl Oscar WilhelmsenEmil´s Pool
 • Laks
 • 4.0
 • Våtflue
 • Nei
08/04/2017Torstein AarsSawmill Pool
 • Laks
 • 1.6
 • Våtflue
 • Nei
08/04/2017Nils WilhelmsenEmil´s Pool
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
08/04/2017Kjell-Harald MyrsethLower Baron
 • Laks
 • 2.0
 • Våtflue
 • Nei
08/04/2017Bent C WilhelmsenThe Estuary
 • Laks
 • Laks
 • 1.0
 • 1.0
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Nei
 • Ja
08/03/2017Bent C WilhelmsenAxel´s Pool
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Nei
08/02/2017Anders BergSawmill Pool
 • Sjøørret
 • 0.8
 • Våtflue
 • Ja
08/02/2017Christoffer RuudThe Estuary
 • Laks
 • Laks
 • 0.8
 • 1.4
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Ja
 • Nei
08/02/2017Nils WilhelmsenLower Dam
 • Laks
 • 0.8
 • Våtflue
 • Nei
08/02/2017Kjell-Harald MyrsethLower Baron
 • Oppdrettslaks
 • 3.4
 • Våtflue
 • Nei
08/02/2017Bent C WilhelmsenThe Estuary
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Ja
08/02/2017Bent C WilhelmsenThe Estuary
 • Laks
 • 0.8
 • Våtflue
 • Ja
08/01/2017Carl Oscar WilhelmsenLower Baron
 • Laks
 • 4.8
 • Våtflue
 • Nei
08/01/2017Agnar AarsAxel´s Pool
 • Laks
 • 3.0
 • Våtflue
 • Nei
08/01/2017Kjell-Harald MyrsethThe Estuary
 • Oppdrettslaks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
08/01/2017Anders BergSawmill Pool
 • Laks
 • Laks
 • 1.2
 • 1.8
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Nei
 • Ja
08/01/2017Bent C WilhelmsenLower Oscar
 • Sjøørret
 • 0.8
 • Våtflue
 • Nei
07/31/2017Anders BergThe Estuary
 • Laks
 • Laks
 • Sjøørret
 • 1.0
 • 1.6
 • 0.8
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Ja
 • Ja
 • Ja
07/31/2017Torstein AarsLower Baron
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
07/30/2017Bent C WilhelmsenThe Estuary
 • Laks
 • Laks
 • 1.2
 • 1.0
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Ja
 • Ja
07/27/2017Even GuldvikSawmill Pool
 • Laks
 • 1.6
 • Våtflue
 • Ja
07/27/2017Even GuldvikThe Estuary
 • Laks
 • 7.6
 • Våtflue
 • Ja
07/27/2017Even GuldvikThe Estuary
 • Laks
 • 2.0
 • Våtflue
 • Ja
07/27/2017Even GuldvikTrygve´s Pool
 • Laks
 • 3.4
 • Våtflue
 • Nei
07/26/2017Even GuldvikLower Oscar
 • Laks
 • 2.6
 • Våtflue
 • Ja
07/26/2017Elin Synnøve BåfjordLower Oscar
 • Laks
 • 1.8
 • Våtflue
 • Nei
07/25/2017Even GuldvikEmil´s Pool
 • Laks
 • 1.6
 • Våtflue
 • Ja
07/25/2017Even GuldvikSawmill Pool
 • Laks
 • 2.0
 • Våtflue
 • Ja
07/24/2017Even GuldvikUpper Oscar
 • Laks
 • 1.6
 • Våtflue
 • Ja
07/24/2017Even GuldvikLower Oscar
 • Laks
 • 4.2
 • Våtflue
 • Nei
07/24/2017Even GuldvikLower Baron
 • Laks
 • 3.6
 • Våtflue
 • Ja
07/21/2017Stein Storm HansenLower Baron
 • Laks
 • 3.8
 • Våtflue
 • Nei
07/21/2017Sverre NarverudThe Estuary
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
07/20/2017Pierre LoicThe Estuary
 • Laks
 • Laks
 • 2.4
 • 1.4
 • Sluk
 • Sluk
 • Nei
 • Ja
07/20/2017Elisabeth PausLower Baron
 • Laks
 • 2.6
 • Våtflue
 • Nei
07/20/2017Stein Storm HansenThe Estuary
 • Laks
 • Laks
 • Laks
 • 1.2
 • 1.2
 • 0.8
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Ja
 • Ja
 • Ja
07/19/2017Stein Storm HansenThe Estuary
 • Laks
 • 2.6
 • Våtflue
 • Nei
07/18/2017Stein Storm HansenThe Estuary
 • Laks
 • Laks
 • 1.6
 • 1.2
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Ja
 • Ja
07/20/2017Nikolai HaukelandThe Estuary
 • Laks
 • 12.0
 • Våtflue
 • Nei
07/20/2017Bjarne HaukelandTrygve´s Pool
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
07/18/2017Bjarne HaukelandThe Estuary
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Nei
07/20/2017Sverre NarverudThe Estuary
 • Laks
 • 1.6
 • Våtflue
 • Nei
07/19/2017Sverre NarverudEmil´s Pool
 • Laks
 • 5.6
 • Våtflue
 • Nei
07/20/2017Caroline HaukelendEmil´s Pool
 • Laks
 • Laks
 • 3.8
 • 0.8
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Nei
 • Ja
07/19/2017Asle OlsenThe Estuary
 • Sjøørret
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
07/18/2017Stein Storm HansenThe Estuary
 • Laks
 • Laks
 • Sjøørret
 • 1.6
 • 2.6
 • 1.2
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Ja
 • Nei
 • Nei
07/16/2017Nikolai HaukelandThe Estuary
 • Laks
 • 0.6
 • Våtflue
 • Ja
07/16/2017Nikolai HaukelandThe Estuary
 • Laks
 • 0.8
 • Våtflue
 • Nei
07/19/2017Stine PausEmil´s Pool
 • Laks
 • 4.2
 • Våtflue
 • Nei
07/18/2017Christina Øyan LarsenLower Oscar
 • Laks
 • 1.8
 • Våtflue
 • Nei
07/18/2017Sverre NarverudEmil´s Pool
 • Laks
 • Laks
 • 3.8
 • 4.4
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Nei
 • Ja
07/17/2017Sverre NarverudLower Oscar
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
07/18/2017Lisa & Jonathan haukelandThe Estuary
 • Sjøørret
 • 2.2
 • Mark
 • Nei
07/17/2017Elisabeth PausThe Estuary
 • Laks
 • 1.6
 • Våtflue
 • Nei
07/17/2017Stein Storm HansenThe Estuary
 • Laks
 • Laks
 • 5.2
 • 1.8
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Nei
 • Ja
07/16/2017Stein Storm HansenThe Estuary
 • Laks
 • 4.4
 • Våtflue
 • Nei
07/16/2017Stein Storm HansenThe Estuary
 • Sjøørret
 • 0.8
 • Våtflue
 • Nei
07/17/2017Asle OlsenThe Estuary
 • Laks
 • 5.2
 • Sluk
 • Nei
07/18/2017Ivar GreinerLower Oscar
 • Laks
 • 1.8
 • Våtflue
 • Nei
07/17/2017Bjarne HaukelandThe Estuary
 • Sjøørret
 • 2.6
 • Våtflue
 • Nei
07/17/2017PierreThe Estuary
 • Laks
 • 1.8
 • Sluk
 • Nei
07/16/2017PierreLower Oscar
 • Laks
 • 0.8
 • Våtflue
 • Nei
07/17/2017Elisabeth HaukelandThe Estuary
 • Laks
 • 3.0
 • Våtflue
 • Nei
07/13/2017perSawmill Pool
 • Laks
 • Sjøørret
 • 0.8
 • 0.6
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Nei
 • Nei
07/11/2017PerTrygve´s Pool
 • Laks
 • Sjøørret
 • 3.8
 • 0.8
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Nei
 • Nei
07/10/2017PerLower Baron
 • Sjøørret
 • 0.6
 • Våtflue
 • Nei
07/13/2017Truls KrogsrudAlbert´s Pool
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
07/12/2017Truls KrogsrudUpper Oscar
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Nei
07/11/2017Truls KrogsrudBig Pool
 • Sjøørret
 • Sjøørret
 • 0.6
 • 0.8
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Nei
 • Nei
07/10/2017Truls KrogsrudThe Estuary
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
07/11/2017Curt PehrsonTrygve´s Pool
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
07/10/2017Curt PehrsonUpper Oscar
 • Laks
 • 5.8
 • Våtflue
 • Nei
07/10/2017Knut LoteBig Pool
 • Sjøørret
 • 1.8
 • Våtflue
 • Nei
07/09/2017Knut LoteSawmill Pool
 • Sjøørret
 • 0.4
 • Våtflue
 • Nei
07/09/2017Knut LoteSawmill Pool
 • Sjøørret
 • 0.4
 • Våtflue
 • Nei
07/09/2017Truls KrogsrudSawmill Pool
 • Sjøørret
 • 0.8
 • Våtflue
 • Nei
07/03/2017KåreThe Estuary
 • Regnbueørret
 • 1.6
 • Sluk
 • Nei
07/03/2017Anne Toril EggenBig Pool
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Nei
07/02/2017Wenche DybvadsskogThe Estuary
 • Laks
 • 3.6
 • Våtflue
 • Nei
07/02/2017Øystein HvedingBig Pool
 • Laks
 • 6.2
 • Våtflue
 • Ja
07/01/2017Svein EggenLower Oscar
 • Laks
 • 3.0
 • Våtflue
 • Ja
07/01/2017Svein EggenSawmill Pool
 • Sjøørret
 • 0.6
 • Våtflue
 • Ja
06/30/2017Svein EggenThe Estuary
 • Laks
 • Sjøørret
 • 1.4
 • 1.0
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Nei
 • Nei
06/30/2017Per GilstadSawmill Pool
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
06/30/2017Martin SivertsenSawmill Pool
 • Sjøørret
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
06/30/2017Anne Toril EggenSawmill Pool
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Nei
07/30/2017Anne Toril EggenSawmill Pool
 • Sjøørret
 • 0.6
 • Våtflue
 • Nei
06/28/2017Nils Fredrik SchjoldagerSawmill Pool
 • Sjøørret
 • Sjøørret
 • 0.6
 • 0.4
 • Mark
 • Mark
 • Nei
 • Nei
06/28/2017Geir ØdegårdSawmill Pool
 • Sjøørret
 • 1.0
 • Mark
 • Nei
06/28/2017GeirSawmill Pool
 • Sjøørret
 • 0.8
 • Mark
 • Nei
06/27/2017Lars TorhaugSawmill Pool
 • Sjøørret
 • Sjøørret
 • 1.2
 • 1.4
 • Mark
 • Mark
 • Nei
 • Nei
06/28/2017Leif petter MadsenSawmill Pool
 • Sjøørret
 • Sjøørret
 • 0.8
 • 0.6
 • Mark
 • Mark
 • Nei
 • Nei
06/27/2017Leif petter MadsenSawmill Pool
 • Sjøørret
 • Sjøørret
 • 0.8
 • 0.8
 • Mark
 • Mark
 • Nei
 • Nei
06/27/2017Pål WæhleSawmill Pool
 • Sjøørret
 • Sjøørret
 • 0.6
 • 0.6
 • Mark
 • Mark
 • Nei
 • Nei
06/26/2017Rolf Thore RappestadSawmill Pool
 • Sjøørret
 • Sjøørret
 • 0.6
 • 0.6
 • Mark
 • Mark
 • Nei
 • Nei
06/25/2017Jan EyvinSawmill Pool
 • Sjøørret
 • Sjøørret
 • 1.2
 • 0.6
 • Mark
 • Mark
 • Nei
 • Nei
06/25/2017Nils Fredrik SchjoldagerBig Pool
 • Sjøørret
 • 0.8
 • Mark
 • Nei
06/23/2017Bernt Johan CollettBig Pool
 • Laks
 • 2.0
 • Våtflue
 • Nei
06/23/2017Anita PausThe Estuary
 • Laks
 • 0.8
 • Sluk
 • Nei
06/23/2017Bernard PausThe Estuary
 • Sjøørret
 • 1.0
 • Sluk
 • Nei
06/23/2017Nikolai PausBig Pool
 • Sjøørret
 • 0.8
 • Våtflue
 • Nei
06/23/2017Nikolai PausBig Pool
 • Sjøørret
 • 0.8
 • Våtflue
 • Nei
06/23/2017Baba MidelfartSawmill Pool
 • Laks
 • 0.6
 • Sluk
 • Nei
06/16/2017Tom FarstadThe Estuary
 • Laks
 • 7.2
 • Våtflue
 • Nei
06/15/2017Tone FarstadThe Estuary
 • Sjøørret
 • 1.0
 • Sluk
 • Nei
06/15/2017Tom farstadThe Estuary
 • Laks
 • 5.8
 • Våtflue
 • Nei
06/11/2017Roar NeegårdSawmill Pool
 • Laks
 • 1.8
 • Mark
 • Nei
06/11/2017LucSawmill Pool
 • Laks
 • 2.4
 • Mark
 • Nei
06/11/2017Tone FarstadBig Pool
 • Sjøørret
 • 1.0
 • Mark
 • Nei
06/13/2017Lena FarstadThe Estuary
 • Laks
 • 4.4
 • Våtflue
 • Nei
06/11/2017Lena FarstadThe Estuary
 • Laks
 • 4.8
 • Våtflue
 • Nei
06/12/2017Tom SimonsenThe Estuary
 • Laks
 • 6.4
 • Sluk
 • Nei
06/12/2017OlaThe Estuary
 • Laks
 • 10.2
 • Sluk
 • Nei
06/11/2017Elisabeth PausThe Estuary
 • Sjøørret
 • 0.8
 • Sluk
 • Nei
06/11/2017Erik FarstadThe Estuary
 • Laks
 • 4.8
 • Våtflue
 • Nei
06/11/2017Astrid ulstadThe Estuary
 • Laks
 • 2.4
 • Sluk
 • Nei
06/10/2017Bjørnar MyrvangThe Estuary
 • Laks
 • 2.2
 • Sluk
 • Ja
06/10/2017MariaThe Estuary
 • Laks
 • 3.8
 • Sluk
 • Ja
06/03/2017Dag Bjørnar BergThe Estuary
 • Sjøørret
 • 2.6
 • Våtflue
 • Nei
06/02/2017Are StensåsThe Estuary
 • Laks
 • 7.6
 • Våtflue
 • Nei
06/01/2017jarle KristiansenSawmill Pool
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Ja
06/01/2017Are StensåsAxel´s Pool
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Ja
09/21/2016Dag BjørnarThe Estuary
 • Laks
 • Sjøørret
 • 2.0
 • 1.8
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Ja
 • Ja
09/20/2016Dag BjørnarThe Estuary
 • Oppdrettslaks
 • 2.6
 • Våtflue
 • Ja
09/19/2016CesilieThe Estuary
 • Oppdrettslaks
 • Oppdrettslaks
 • 3.0
 • 2.6
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Nei
 • Nei
09/19/2016Dag BjørnarThe Estuary
 • Oppdrettslaks
 • Laks
 • 1.6
 • 1.6
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Nei
 • Ja
09/17/2016AreThe Estuary
 • Sjøørret
 • 1.2
 • Våtflue
 • Ja
09/17/2016JohnThe Estuary
 • Laks
 • 0.6
 • Våtflue
 • Ja
09/16/2016Dag BjørnarThe Estuary
 • Laks
 • 0.8
 • Våtflue
 • Ja
09/16/2016JohnThe Estuary
 • Laks
 • 2.6
 • Våtflue
 • Ja
09/16/2016Dag BjørnarThe Estuary
 • Oppdrettslaks
 • Oppdrettslaks
 • Oppdrettslaks
 • Oppdrettslaks
 • 3.4
 • 4.4
 • 1.8
 • 1.0
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Nei
 • Nei
 • Nei
 • Nei
09/15/2016JohnThe Estuary
 • Oppdrettslaks
 • Oppdrettslaks
 • Laks
 • 3.4
 • 2.2
 • 3.8
 • Våtflue
 • Sluk
 • Våtflue
 • Nei
 • Nei
 • Ja
09/15/2016AreThe Estuary
 • Regnbueørret
 • 2.0
 • Våtflue
 • Nei
09/15/2016AreThe Estuary
 • Oppdrettslaks
 • 2.2
 • Våtflue
 • Nei
09/15/2016Dag BjørnarThe Estuary
 • Oppdrettslaks
 • Laks
 • 3.4
 • 1.0
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Nei
 • Ja
09/14/2016Dag BjørnarThe Estuary
 • Laks
 • Oppdrettslaks
 • 4.2
 • 0.6
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Ja
 • Nei
09/14/2016AreThe Estuary
 • Laks
 • 0.8
 • Våtflue
 • Ja
09/14/2016JohnThe Estuary
 • Oppdrettslaks
 • 3.6
 • Sluk
 • Nei
09/01/2016EgilThe Estuary
 • Oppdrettslaks
 • 3.0
 • Våtflue
 • Nei
09/01/2016EgilThe outlet
 • Oppdrettslaks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
08/31/2016Dag BjørnarThe Estuary
 • Sjøørret
 • 2.0
 • Våtflue
 • Ja
08/31/2016Jan ErikLower Dam
 • Oppdrettslaks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
08/31/2016Per ToreEmil´s Pool
 • Laks
 • 2.6
 • Våtflue
 • Nei
08/31/2016EgilLower Baron
 • Laks
 • 3.6
 • Våtflue
 • Nei
08/30/2016EgilLower Dam
 • Laks
 • 4.0
 • Våtflue
 • Nei
08/30/2016EgilThe Estuary
 • Laks
 • 0.8
 • Våtflue
 • Ja
08/30/2016BjørnSawmill Pool
 • Sjøørret
 • 0.8
 • Våtflue
 • Ja
08/30/2016EgilThe Estuary
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Ja
08/29/2016Jan ErikLower Baron
 • Laks
 • 4.0
 • Våtflue
 • Nei
08/29/2016Dag BjørnarThe Estuary
 • Laks
 • 0.8
 • Våtflue
 • Ja
08/29/2016EgilThe Estuary
 • Oppdrettslaks
 • 1.8
 • Våtflue
 • Nei
08/28/2016Dag BjørnarThe Estuary
 • Regnbueørret
 • 3.6
 • Våtflue
 • Nei
08/28/2016KyrreAxel´s Pool
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Ja
08/28/2016Nanna EbbingSawmill Pool
 • Laks
 • 0.8
 • Våtflue
 • Nei
08/26/2016FrodeLower Dam
 • Sjøørret
 • 1.0
 • Våtflue
 • Ja
08/26/2016RonnyThe Estuary
 • Sjøørret
 • Laks
 • Laks
 • Sjøørret
 • Laks
 • 0.8
 • 1.0
 • 1.6
 • 1.0
 • 2.6
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Ja
 • Ja
 • Ja
 • Ja
 • Nei
08/25/2016FrodeEmil´s Pool
 • Laks
 • Laks
 • 0.8
 • 0.6
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Ja
 • Ja
08/24/2016FrodeUpper Baron
 • Laks
 • 0.8
 • Våtflue
 • Ja
08/24/2016RonnyThe Estuary
 • Laks
 • Sjøørret
 • 1.0
 • 1.6
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Nei
 • Nei
08/21/2016Lars ChrUpper Oscar
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Nei
08/23/2016Lars ChrSawmill Pool
 • Laks
 • 4.6
 • Våtflue
 • Nei
08/22/2016Lars ChrBig Pool
 • Laks
 • 2.2
 • Våtflue
 • Nei
08/22/2016VidarUpper Baron
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Nei
08/24/2016BjørnAlbert´s Pool
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Ja
08/22/2016BjørnUpper Baron
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Nei
08/21/2016BjørnBig Pool
 • Laks
 • 4.0
 • Våtflue
 • Nei
08/22/2016BørreBig Pool
 • Laks
 • 1.0
 • Sluk
 • Ja
08/22/2016BørreThe outlet
 • Laks
 • 1.8
 • Sluk
 • Nei
08/21/2016BørreBig Pool
 • Laks
 • 0.8
 • Sluk
 • Nei
08/23/2016Per ErikSawmill Pool
 • Laks
 • 1.6
 • Sluk
 • Nei
08/22/2016Per ErikSawmill Pool
 • Laks
 • 3.4
 • Sluk
 • Nei
08/23/2016Pål NilsenThe Estuary
 • Laks
 • 1.2
 • Mark
 • Nei
08/22/2016Pål NilsenThe Estuary
 • Laks
 • 0.6
 • Mark
 • Nei
08/21/2016Pål NilsenSawmill Pool
 • Laks
 • 0.8
 • Sluk
 • Nei
08/20/2016Pål HagenThe Estuary
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Ja
08/20/2016Ronny SeehuusThe Estuary
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Ja
08/20/2016Karl T ReinertsenLower Baron
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Ja
08/19/2016Hans HaugstadThe Estuary
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
08/19/2016Pål HagenSawmill Fall
 • Laks
 • 1.6
 • Våtflue
 • Nei
08/19/2016Ronny SeehuusThe Estuary
 • Sjøørret
 • Laks
 • Sjøørret
 • 1.0
 • 1.2
 • 1.8
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Nei
 • Nei
 • Nei
08/19/2016Ragnar A WormdahlBig Pool
 • Sjøørret
 • 0.6
 • Våtflue
 • Nei
08/19/2016Marius PieneAxel´s Pool
 • Laks
 • Laks
 • 1.6
 • 1.6
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Ja
 • Nei
08/19/2016Ragnar A WormdahlBig Pool
 • Laks
 • Sjøørret
 • 1.0
 • 0.6
 • Mark
 • Mark
 • Nei
 • Nei
08/19/2016Karl T ReinertsenLower Dam
 • Laks
 • 3.2
 • Våtflue
 • Nei
08/18/2016Karl T ReinertsenEmil´s Pool
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Nei
08/18/2016Pål HagenBig Pool
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Nei
08/18/2016Axel W Roll-EvensenThe Estuary
 • Laks
 • Laks
 • 1.6
 • 1.6
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Ja
 • Nei
08/18/2016Fredrik SteenTrygve´s Pool
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Ja
08/17/2016Christoffer SveenThe Estuary
 • Laks
 • Laks
 • 0.8
 • 0.8
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Ja
 • Nei
08/18/2016Ronny SeehuusThe Estuary
 • Laks
 • Sjøørret
 • Sjøørret
 • Oppdrettslaks
 • 1.0
 • 1.8
 • 1.0
 • 4.0
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Ja
 • Nei
 • Nei
 • Nei
08/18/2016Pål HagenThe Estuary
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Ja
08/17/2016Fredrik SteenUpper Baron
 • Laks
 • 1.6
 • Våtflue
 • Nei
08/17/2016Pål HagenLower Baron
 • Laks
 • Laks
 • Laks
 • 1.0
 • 1.0
 • 2.0
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Ja
 • Ja
 • Ja
08/17/2016Terje FinholdtUpper Oscar
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
08/18/2016Ronny SeehuusSawmill Fall
 • Oppdrettslaks
 • 2.6
 • Våtflue
 • Nei
08/17/2016Ronny SeehuusAxel´s Pool
 • Laks
 • 1.6
 • Våtflue
 • Nei
08/17/2016Ronny SeehuusLower Baron
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Ja
08/17/2016Ronny SeehuusLower Oscar
 • Laks
 • 1.6
 • Våtflue
 • Ja
08/17/2016Marius PieneBig Pool
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Nei
08/17/2016Pål HagenSawmill Fall
 • Laks
 • Laks
 • Laks
 • 1.0
 • 1.0
 • 0.6
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Nei
 • Ja
 • Ja
08/17/2016Ronny SeehuusSawmill Fall
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Ja
08/17/2016Terje FinholdtBig Pool
 • Oppdrettslaks
 • 5.0
 • Våtflue
 • Nei
08/15/2016Kristine BjørnstadBig Pool
 • Laks
 • 3.8
 • Våtflue
 • Nei
08/13/2016Bent WilhelmsenThe Estuary
 • Laks
 • Laks
 • 1.0
 • 1.0
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Ja
 • Nei
08/13/2016Bent WilhelmsenThe Estuary
 • Laks
 • 0.8
 • Våtflue
 • Ja
08/13/2016Christoffer RuudArthur´s Pool
 • Laks
 • 1.8
 • Våtflue
 • Nei
08/12/2016Nils WilhelmsenBig Pool
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
08/12/2016Nils WilhelmsenArthur´s Pool
 • Laks
 • 0.8
 • Våtflue
 • Ja
08/12/2016Bent WilhelmsenThe Estuary
 • Laks
 • 0.8
 • Våtflue
 • Ja
08/12/2016Anders BergAlbert´s Pool
 • Laks
 • 1.6
 • Våtflue
 • Nei
08/12/2016Anders BergSawmill Fall
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Ja
08/11/2016Sten RuudBig Pool
 • Sjøørret
 • 0.8
 • Våtflue
 • Nei
08/11/2016Christoffer RuudAlbert´s Pool
 • Sjøørret
 • 0.4
 • Våtflue
 • Nei
08/11/2016Christoffer RuudThe Estuary
 • Laks
 • 0.8
 • Våtflue
 • Ja
08/10/2016Sten RuudSawmill Fall
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Nei
08/10/2016Anders BergSawmill Fall
 • Laks
 • 9.0
 • Våtflue
 • Nei
08/10/2016Nils WilhelmsenLower Baron
 • Laks
 • 0.6
 • Våtflue
 • Ja
08/10/2016Bent WilhelmsenEmil´s Pool
 • Laks
 • 0.8
 • Våtflue
 • Ja
08/10/2016Christoffer RuudThe Estuary
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
08/10/2016Sten RuudSawmill Fall
 • Laks
 • Sjøørret
 • 1.0
 • 0.6
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Ja
 • Ja
08/10/2016Anders BergLower Baron
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Ja
08/09/2016Anders BergLower Baron
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
08/09/2016Christoffer RuudArthur´s Pool
 • Laks
 • 1.8
 • Våtflue
 • Nei
08/09/2016Sten RuudAxel´s Pool
 • Laks
 • 2.2
 • Våtflue
 • Nei
08/09/2016Bent WilhelmsenThe Estuary
 • Laks
 • 0.6
 • Våtflue
 • Ja
08/08/2016Bent WilhelmsenAxel´s Pool
 • Laks
 • 1.8
 • Våtflue
 • Nei
08/09/2016Anders BergBig Pool
 • Laks
 • 0.8
 • Våtflue
 • Ja
08/08/2016Steen RuudTrygve´s Pool
 • Sjøørret
 • 0.6
 • Våtflue
 • Nei
08/08/2016Steen RuudSawmill Fall
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
08/08/2016Anders BergThe Estuary
 • Laks
 • 0.8
 • Våtflue
 • Ja
08/08/2016Anders BergLower Oscar
 • Laks
 • 0.8
 • Våtflue
 • Ja
08/07/2016Steen RuudThe Estuary
 • Laks
 • 0.8
 • Våtflue
 • Nei
08/07/2016Bent WilhelmsenEmil´s Pool
 • Laks
 • 0.6
 • Våtflue
 • Nei
08/07/2016Anders BergLower Oscar
 • Laks
 • 5.2
 • Våtflue
 • Nei
08/06/2016Theodor GuldvikThe Estuary
 • Laks
 • Laks
 • 1.0
 • 1.0
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Ja
 • Ja
08/06/2016Theodor GuldvikLower Oscar
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Ja
08/06/2016Theodor GuldvikTrygve´s Pool
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Ja
08/06/2016Theodor GuldvikAxel´s Pool
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Ja
08/05/2016Theodor GuldvikThe Estuary
 • Laks
 • 1.0
 • 1.0
 • 1.0
 • Våtflue
 • 1.0
 • Ja
 • 1.0
07/30/2016TrondLower Dam
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
07/30/2016WilliamBig Pool
 • Sjøørret
 • Sjøørret
 • 0.8
 • 0.8
 • Mark
 • Mark
 • Nei
 • Nei
07/30/2016WilliamThe Estuary
 • Laks
 • 1.0
 • Sluk
 • Nei
07/29/2016WilliamThe Estuary
 • Laks
 • 1.4
 • Sluk
 • Nei
07/30/2016Leif Petter MadsenBig Pool
 • Sjøørret
 • Sjøørret
 • 0.6
 • 0.8
 • Våtflue
 • Nei
 • Nei
07/29/2016Leif Petter MadsenSawmill Fall
 • Sjøørret
 • Sjøørret
 • 0.6
 • 0.6
 • Mark
 • Våtflue
 • Nei
 • Nei
07/29/2016Leif Petter MadsenUpper Oscar
 • Laks
 • 0.8
 • Våtflue
 • Nei
07/30/2016ArneBig Pool
 • Sjøørret
 • Sjøørret
 • 0.6
 • 0.6
 • Mark
 • Mark
 • Nei
 • Nei
07/30/2016Nils F SBig Pool
 • Laks
 • Sjøørret
 • Sjøørret
 • 0.6
 • 0.8
 • 0.6
 • Mark
 • Mark
 • Mark
 • Nei
 • Nei
 • Nei
07/28/2016OleEmil´s Pool
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
07/29/2016Nils F SThe Estuary
 • Laks
 • Oppdrettslaks
 • Sjøørret
 • Laks
 • Laks
 • 1.0
 • 1.6
 • 0.4
 • 0.6
 • 0.8
 • Mark
 • Mark
 • Mark
 • Mark
 • Mark
 • Ja
 • Nei
 • Ja
 • Ja
 • Nei
07/28/2016Leif Petter MadsenSawmill Fall
 • Sjøørret
 • 0.6
 • Mark
 • Nei
07/28/2016WilliamBig Pool
 • Laks
 • 0.8
 • Mark
 • Nei
07/28/2016Nils F SBig Pool
 • Laks
 • 0.8
 • Mark
 • Nei
07/28/2016Leif Petter MadsenLower Dam
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
07/27/2016WilliamLower Oscar
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Ja
07/27/2016WilliamBig Pool
 • Sjøørret
 • Sjøørret
 • 1.0
 • 0.8
 • Mark
 • Mark
 • Nei
 • Nei
07/27/2016WilliamThe Estuary
 • Laks
 • 1.2
 • Sluk
 • Ja
07/27/2016WilliamThe Estuary
 • Laks
 • 1.6
 • Sluk
 • Nei
07/28/2016TrondAlbert´s Pool
 • Laks
 • 1.6
 • Våtflue
 • Nei
07/28/2016TomUpper Oscar
 • Sjøørret
 • 0.4
 • Våtflue
 • Nei
07/27/2016AndyBig Pool
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
07/27/2016TomBig Pool
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
07/27/2016TomLower Baron
 • Sjøørret
 • 0.4
 • Våtflue
 • Ja
07/28/2016Nils F SThe Estuary
 • Laks
 • 1.0
 • Sluk
 • Nei
07/27/2016Nils F SBig Pool
 • Laks
 • Sjøørret
 • 1.2
 • 0.4
 • Mark
 • Mark
 • Nei
 • Nei
07/27/2016Leif Petter MadsenBig Pool
 • Sjøørret
 • 0.6
 • Våtflue
 • Nei
07/27/2016TrulsThe Estuary
 • Laks
 • Sjøørret
 • 2.0
 • 1.6
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Ja
 • Nei
07/27/2016Leif Petter MadsenThe Estuary
 • Laks
 • 0.8
 • Våtflue
 • Ja
07/26/2016Tom FarstadSawmill Fall
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Ja
07/26/2016Stein S HThe Estuary
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Ja
07/26/2016Erik FarstadThe Estuary
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
07/25/2016Erik FarstadThe Estuary
 • Laks
 • 1.6
 • 0.8
 • Nei
 • Våtflue
 • 1.0
 • Ja
07/25/2016Erik FarstadLower Baron
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Ja
07/24/2016Tone FarstadTrygve´s Pool
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Ja
07/24/2016Tone FarstadSawmill Fall
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
07/24/2016Stein S HThe Estuary
 • Laks
 • 0.8
 • 1.2
 • 0.8
 • Våtflue
 • Ja
07/25/2016Tom FarstadLower Oscar
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Ja
07/25/2016Tom FarstadThe Estuary
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Ja
07/25/2016Tom FarstadThe Estuary
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Ja
07/24/2016Tom FarstadLower Oscar
 • Laks
 • 1.6
 • Våtflue
 • Ja
07/24/2016SverreBig Pool
 • Laks
 • 0.8
 • Våtflue
 • Nei
07/24/2016Tone FarstadLower Baron
 • Laks
 • 0.8
 • Våtflue
 • Nei
07/24/2016Stein S HThe Estuary
 • Laks
 • 0.6
 • 1.0
 • Våtflue
 • Ja
07/23/2016SverreUpper Baron
 • Laks
 • 4.0
 • Våtflue
 • Nei
07/23/2016SverreLower Oscar
 • Sjøørret
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
07/23/2016Stein S HThe Estuary
 • Laks
 • Oppdrettslaks
 • Laks
 • 1.0
 • 3.6
 • 3.0
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Nei
 • Ja
 • Nei
07/22/2016HarrietSawmill Fall
 • Laks
 • 0.8
 • Våtflue
 • Nei
07/23/2016NikolaiThe Estuary
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
07/20/2016NikolaiSawmill Fall
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
07/23/2016ChrisThe Estuary
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Ja
07/20/2016Stein S HThe Estuary
 • Laks
 • Oppdrettslaks
 • Ja
 • 1.0
 • 3.0
 • Laks
 • Våtflue
 • Nei
 • 0.8
 • Ja
 • 1.2
07/22/2016SverreBig Pool
 • Laks
 • 0.6
 • Våtflue
 • Ja
07/21/2016NikolaiThe Estuary
 • Laks
 • Laks
 • 1.0
 • 1.0
 • Våtflue
 • Ja
 • Nei
07/19/2016NikolaiThe Estuary
 • Laks
 • 0.6
 • Våtflue
 • Nei
07/22/2016ChrisUpper Baron
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
07/22/2016ChrisUpper Baron
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Ja
07/22/2016NikolaiThe Estuary
 • Sjøørret
 • 0.8
 • Våtflue
 • Nei
07/22/2016NikolaiSawmill Fall
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
07/22/2016SverreBig Pool
 • Laks
 • Sjøørret
 • 1.6
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
 • Nei
07/21/2016NikolaiLower Oscar
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
07/21/2016IvarTrygve´s Pool
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
07/21/2016ChrisTrygve´s Pool
 • Laks
 • Laks
 • 1.2
 • 1.2
 • Våtflue
 • Ja
07/21/2016ChrisThe Estuary
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Ja
07/21/2016ChrisUpper Baron
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Ja
07/20/2016ChrisThe Estuary
 • Laks
 • Sjøørret
 • 1.0
 • 0.6
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Nei
 • Ja
07/20/2016IvarAlbert´s Pool
 • Laks
 • 0.6
 • Våtflue
 • Nei
07/19/2016IvarAxel´s Pool
 • Laks
 • 0.6
 • Våtflue
 • Ja
07/20/2016ChrisThe Estuary
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Ja
07/19/2016ChrisBig Pool
 • Laks
 • 2.8
 • Våtflue
 • Nei
07/18/2016Stein S HThe Estuary
 • Laks
 • Laks
 • 1.0
 • 1.0
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Ja
 • Ja
07/19/2016SverreAlbert´s Pool
 • Sjøørret
 • 0.8
 • Våtflue
 • Ja
07/19/2016SverreThe Estuary
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Ja
07/19/2016SverreBig Pool
 • Laks
 • 0.6
 • Våtflue
 • Nei
07/19/2016AsleThe Estuary
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
07/18/2016ChrisThe Estuary
 • Laks
 • Laks
 • 4.2
 • 1.2
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Nei
 • Ja
07/18/2016ChrisAxel´s Pool
 • Laks
 • 0.8
 • Våtflue
 • Ja
07/17/2016SverreSawmill Fall
 • Laks
 • 0.8
 • Våtflue
 • Nei
07/17/2016Stein SHUpper Baron
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Ja
08/17/2016Stein S HThe Estuary
 • Laks
 • 0.8
 • Våtflue
 • Ja
07/16/2016ArntBig Pool
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Nei
07/15/2016PerThe Estuary
 • Laks
 • Sjøørret
 • 0.6
 • 0.4
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Ja
 • Ja
07/15/2016PerTrygve´s Pool
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
07/15/2016PerSawmill Fall
 • Laks
 • 0.6
 • Våtflue
 • Ja
07/14/2016TrulsLower Oscar
 • Laks
 • 0.8
 • Våtflue
 • Nei
07/13/2016TrulsThe Estuary
 • Sjøørret
 • 0.4
 • Våtflue
 • Ja
07/13/2016TrulsThe Estuary
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
07/14/2016IvarSawmill Fall
 • Sjøørret
 • 1.6
 • Våtflue
 • Nei
07/14/2016IvarAlbert´s Pool
 • Laks
 • 2.8
 • Våtflue
 • Nei
07/13/2016IvarUpper Baron
 • Laks
 • 2.2
 • Våtflue
 • Nei
07/14/2016CurtThe Estuary
 • Laks
 • 0.8
 • Våtflue
 • Ja
07/14/2016CurtUpper Baron
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
07/13/2016CurtThe Estuary
 • Laks
 • Laks
 • 1.0
 • 0.6
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Nei
 • Ja
07/13/2016CurtAlbert´s Pool
 • Laks
 • 0.6
 • Våtflue
 • Nei
07/12/2016CurtTrygve´s Pool
 • Sjøørret
 • 0.4
 • Våtflue
 • Ja
07/12/2016CurtAxel´s Pool
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Nei
07/11/2016CurtAxel´s Pool
 • Sjøørret
 • 0.8
 • Våtflue
 • Nei
07/11/2016CurtAxel´s Pool
 • Sjøørret
 • 0.6
 • Våtflue
 • Nei
07/11/2016CurtThe Estuary
 • Laks
 • Laks
 • 2.6
 • 1.2
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Nei
 • Ja
07/10/2016CurtLower Oscar
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
07/14/2016PerLower Baron
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Ja
07/14/2016PerLower Baron
 • Sjøørret
 • 0.8
 • Våtflue
 • Nei
07/14/2016MetteThe Estuary
 • Sjøørret
 • 0.8
 • Våtflue
 • Nei
07/14/2016MetteThe Estuary
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
07/14/2016PerThe Estuary
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Nei
07/12/2016TrulsThe Estuary
 • Laks
 • 0.6
 • Våtflue
 • Nei
07/11/2016TrulsSawmill Fall
 • Sjøørret
 • 0.2
 • Våtflue
 • Ja
07/11/2016TrulsThe Estuary
 • Laks
 • 0.6
 • Våtflue
 • Ja
07/13/2016MetteLower Baron
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
07/13/2016PerUpper Oscar
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
07/14/2016PerLower Baron
 • Sjøørret
 • 0.8
 • Våtflue
 • Nei
07/12/2016PerThe Estuary
 • Laks
 • 3.0
 • Våtflue
 • Nei
07/12/2016PerThe Estuary
 • Sjøørret
 • 0.4
 • Våtflue
 • Ja
07/12/2016MetteThe outlet
 • Laks
 • 2.0
 • Våtflue
 • Ja
07/11/2016PerSawmill Fall
 • Laks
 • 0.6
 • Våtflue
 • Ja
07/11/2016PerSawmill Fall
 • Sjøørret
 • 0.8
 • Våtflue
 • Nei
07/11/2016PerSawmill Fall
 • Oppdrettslaks
 • 2.8
 • Våtflue
 • Nei
07/11/2016MetteThe Estuary
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
07/11/2016PerThe Estuary
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
07/10/2016MetteThe Estuary
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
07/10/2016PerThe outlet
 • Laks
 • 3.0
 • Våtflue
 • Ja
07/10/2016TrulsThe outlet
 • Laks
 • 4.4
 • Våtflue
 • Ja
07/09/2016ivarThe outlet
 • Laks
 • 0.6
 • Våtflue
 • Ja
07/09/2016MortenThe Estuary
 • Laks
 • 2.4
 • Våtflue
 • Nei
07/08/2016MortenThe Estuary
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
07/08/2016MortenThe Estuary
 • Laks
 • 0.8
 • Våtflue
 • Ja
07/08/2016MortenThe Estuary
 • Sjøørret
 • 0.8
 • Våtflue
 • Nei
07/09/2016Per OlavThe outlet
 • Laks
 • 4.8
 • Våtflue
 • Nei
07/08/2016Per OlavThe Estuary
 • Laks
 • 3.2
 • Våtflue
 • Nei
07/08/2016Karl Martin EggenThe Estuary
 • Laks
 • 4.2
 • Våtflue
 • Nei
07/07/2016Karl Martin EggenLower Oscar
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
07/08/2016Svein EggenSawmill Pool
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Ja
07/07/2016Svein EggenSawmill Pool
 • Sjøørret
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
07/06/2016Svein EggenSawmill Pool
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Nei
07/06/2016Anne Toril EggenSawmill Pool
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Nei
07/06/2016Bjørn RyggTrygve´s Pool
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Ja
07/06/2016Bjørn RyggTrygve´s Pool
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Ja
07/06/2016Wenche DybvadsskogSawmill Pool
 • Sjøørret
 • 0.6
 • Våtflue
 • Ja
07/05/2016Svein EggenLower Oscar
 • Laks
 • 1.6
 • Våtflue
 • Ja
07/04/2016Svein EggenLower Oscar
 • Laks
 • 1.6
 • Våtflue
 • Ja
07/05/2016Gisken HvedingBig Pool
 • Laks
 • 3.8
 • Våtflue
 • Nei
07/05/2016Øystein HvedingSawmill Pool
 • Laks
 • Laks
 • 1.4
 • 1.2
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Ja
 • Ja
07/04/2016Gisken HvedingSawmill Pool
 • Laks
 • 4.8
 • Våtflue
 • Nei
07/04/2016Tom RøtjerSawmill Pool
 • Laks
 • 2.4
 • Våtflue
 • Nei
07/04/2016Anne Skjetne RøtjerBig Pool
 • Laks
 • 0.6
 • Våtflue
 • Ja
07/04/2016Gisken HvedingAlbert´s Pool
 • Laks
 • 1.6
 • Våtflue
 • Ja
07/04/2016Øystein HvedingLower Baron
 • Laks
 • Laks
 • 4.8
 • 2.6
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Nei
 • Ja
07/03/2016Øystein HvedingAlbert´s Pool
 • Laks
 • Laks
 • 1.2
 • 1.6
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Ja
 • Ja
07/03/2016Wenche DybvadsskogSawmill Pool
 • Sjøørret
 • 0.6
 • Våtflue
 • Ja
07/03/2016Wenche DybvadsskogAlbert´s Pool
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
07/03/2016Bjørn DybvadsskogTrygve´s Pool
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
07/01/2016Even GuldvikUpper Oscar
 • Laks
 • 4.0
 • Våtflue
 • Ja
07/02/2016Pål WæhleSawmill Pool
 • Sjøørret
 • 1.6
 • Våtflue
 • Nei
07/01/2016Pål WæhleTrygve´s Pool
 • Laks
 • 0.6
 • Våtflue
 • Nei
07/02/2016Jarle HaugAlbert´s Pool
 • Laks
 • 2.0
 • Våtflue
 • Nei
07/01/2016Jarle HaugAlbert´s Pool
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
07/01/2016Johan HjerkinnSawmill Pool
 • Laks
 • 2.6
 • Våtflue
 • Nei
06/30/2016LarsThe outlet
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
06/30/2016Pål WæhleTrygve´s Pool
 • Laks
 • 0.8
 • Våtflue
 • Nei
06/29/2016Pål WæhleSawmill Pool
 • Sjøørret
 • 0.8
 • Våtflue
 • Ja
06/29/2016Pål WæhleLower Baron
 • Sjøørret
 • 0.8
 • Våtflue
 • Ja
06/28/2016Leif Petter MadsenBig Pool
 • Sjøørret
 • Sjøørret
 • Sjøørret
 • Laks
 • 0.8
 • 0.8
 • 0.6
 • 1.4
 • Mark
 • Mark
 • Mark
 • Våtflue
 • Ja
 • Nei
 • Nei
 • Nei
07/28/2016Pål WæhleThe outlet
 • Laks
 • Laks
 • Laks
 • 0.8
 • 0.8
 • 3.2
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Ja
 • Ja
 • Nei
06/28/2016LarsThe outlet
 • Laks
 • 0.8
 • Våtflue
 • Nei
06/28/2016Anders LierThe outlet
 • Laks
 • 2.8
 • Sluk
 • Nei
06/28/2016Walter KvamThe outlet
 • Laks
 • 2.2
 • Sluk
 • Nei
06/27/2016Trond EilertsenSawmill Pool
 • Sjøørret
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
06/27/2016Trond EilertsenSawmill Pool
 • Sjøørret
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
06/26/2016Leif Petter MadsenSawmill Pool
 • Laks
 • 1.8
 • Våtflue
 • Nei
06/26/2016Leif Petter MausenSawmill Pool
 • Sjøørret
 • 0.8
 • Våtflue
 • Nei
06/24/2016Bernt Johan CollettSawmill Pool
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
06/22/2016Axel EndresenThe Estuary
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
06/24/2016Axel EndresenBig Pool
 • Laks
 • 2.6
 • Våtflue
 • Nei
06/23/2016Axel EndresenThe Estuary
 • Laks
 • 1.2
 • Våtflue
 • Nei
06/25/2016Villhelm PausSawmill Pool
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
06/24/2016Bernhard PausSawmill Pool
 • Laks
 • 5.0
 • Våtflue
 • Nei
06/24/2016Nikolai PausLower Oscar
 • Sjøørret
 • 1.4
 • Sluk
 • Nei
06/24/2016Truls SverdvikBig Pool
 • Laks
 • 1.4
 • Sluk
 • Nei
06/24/2016Anita PausBig Pool
 • Sjøørret
 • 1.0
 • Mark
 • Nei
06/24/2016Bernhard PausBig Pool
 • Sjøørret
 • Sjøørret
 • Sjøørret
 • Sjøørret
 • 0.8
 • 0.6
 • 0.8
 • 0.4
 • Mark
 • Mark
 • Mark
 • Mark
 • Nei
 • Nei
 • Nei
 • Nei
06/23/2016Peter MallingBig Pool
 • Sjøørret
 • Sjøørret
 • Sjøørret
 • 0.6
 • 0.4
 • 0.6
 • Mark
 • Mark
 • Mark
 • Nei
 • Nei
 • Nei
06/22/2016Villhelm PausSawmill Pool
 • Sjøørret
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
06/22/2016Bernhard PausSawmill Pool
 • Laks
 • 0.8
 • Våtflue
 • Nei
06/22/2016Anita PausThe Estuary
 • Laks
 • 1.4
 • Våtflue
 • Nei
06/22/2016Bernhard PausBig Pool
 • Laks
 • 0.4
 • Våtflue
 • Nei
06/22/2016Lena K. FarstadUpper Oscar
 • Laks
 • 6.0
 • Våtflue
 • Nei
06/21/2016Astrid V. AkreUpper Oscar
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
06/21/2016Linda HornesSawmill Pool
 • Laks
 • 0.8
 • Våtflue
 • Nei
06/21/2016Lena K. FarstadThe Estuary
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
06/21/2016Lena K. FarstadAxel´s Pool
 • Laks
 • 3.2
 • Våtflue
 • Nei
06/19/2016Tone FarstadSawmill Pool
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
06/20/2016Erik FarstadSawmill Pool
 • Laks
 • 1.0
 • Våtflue
 • Nei
06/19/2016Erik FarstadSawmill Pool
 • Laks
 • 1.6
 • Våtflue
 • Nei
06/20/2016Elisabeth PausUpper Oscar
 • Laks
 • 4.2
 • Våtflue
 • Nei
06/20/2016Lena K. FarstadThe Estuary
 • Laks
 • 4.6
 • Våtflue
 • Nei
06/17/2016Andreas MartiniussenSawmill Pool
 • Laks
 • 4.2
 • Sluk
 • Nei
06/17/2016Henrik MjaalandThe Estuary
 • Laks
 • 1.6
 • Sluk
 • Nei
06/16/2016Keven FrantzenThe Estuary
 • Laks
 • 2.6
 • Våtflue
 • Nei
06/15/2016Anders MagnusenThe Estuary
 • Laks
 • 4.2
 • Sluk
 • Nei
06/15/2016Tommy EngebretsenSawmill Pool
 • Laks
 • 6.0
 • Sluk
 • Nei
06/15/2016Jostein HanckeSawmill Pool
 • Laks
 • 4.6
 • Sluk
 • Nei
06/11/2016Even GuldvikUpper Oscar
 • Laks
 • 7.4
 • Våtflue
 • Nei
06/11/2016Thommas GuldvikUpper Oscar
 • Laks
 • Laks
 • Laks
 • Laks
 • Laks
 • 10.4
 • 7.0
 • 5.0
 • 4.0
 • 3.0
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Våtflue
 • Nei
 • Ja
 • Ja
 • Ja
 • Ja
06/12/2016Nanna EbbingLower Baron
 • Laks
 • 0.8
 • Sluk
 • Nei
06/07/2016Vegard OvesenBig Pool
 • Laks
 • 8.6
 • Våtflue
 • Nei
06/05/2016Esten Sødal SkullerudBig Pool
 • Laks
 • 4.0
 • Våtflue
 • Nei
06/01/2016Jørund O. BaadsvikBig Pool
 • Laks
 • 6.4
 • Sluk
 • Nei
06/01/2016Torkel BaadsvikBig Pool
 • Laks
 • 8.0
 • Sluk
 • Nei
06/01/2016Vegard OvesenBig Pool
 • Laks
 • 7.8
 • Våtflue
 • Nei
 Fangstdato Navn River PoolFiskeartVekt (kg)FangstmetodeGjennutsatt?