Åremålshytter til leie

Åremålshytte er et fritidshusvære som leies ut for flere år av gangen, og hvor det er anledning til å sette personlig preg på hytta uten å måtte kjøpe den. For tiden har vi to ledige husvære på åremål.

De to stedene er Valvika på Salsnes og Hytte ved Godfisktjønna like ved Salsbruket:

Valvika ved Salvatnet
Hytte ved Godfisktjønna

 

 

 

 

 

 

Åremålshyttene ligger ved naturskjønne omgivelser ved vann  og god avstand til annen bebyggelse. Avtaler om utleie vil vanligvis ha en varighet av 3 til 5 år. Tross den begrensede løpetid på avtalene nevnt ovenfor vil eksisterende leietakere normalt få fortrinnsrett ved eventuell videre utleie av den enkelte åremålshytte ut over den tid som er nevnt i kontrakten. Den årlige leien for åremålshytter vil normalt ligge mellom 5.000,- kroner og 30. 000,- kroner avhengig av størrelse, standard, vedlikeholdsbehov og beliggenhet.

Ta kontakt for mer informasjon til firmapost@collett.no eller telefon 74 28 71 01