Åremålshytte

Åremålshytte er et fritidshusvære som leies ut for flere år av gangen, og hvor det er anledning til å sette personlig preg på hytta uten å måtte kjøpe den. Vi har nå ingen hytter til leie, men vi kan eventuelt sette deg opp på venteliste.

Åremålshyttene ligger ved naturskjønne omgivelser ved vann  og god avstand til annen bebyggelse. Avtaler om utleie vil vanligvis ha en varighet av 3 til 5 år. Tross den begrensede løpetid på avtalene nevnt ovenfor vil eksisterende leietakere normalt få fortrinnsrett ved eventuell videre utleie av den enkelte åremålshytte ut over den tid som er nevnt i kontrakten. Den årlige leien for åremålshytter vil normalt ligge mellom 5.000,- kroner og 30. 000,- kroner avhengig av størrelse, standard, vedlikeholdsbehov og beliggenhet.

Ta kontakt for mer informasjon til firmapost@collett.no eller telefon 74 28 71 01